נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.52
שער פתיחה 111.52 0
שער ממוצע 111.53 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54439.54
מחזור ע.נ. 14017709
מספר עסקאות 77
תנועה מינימלית 27000
שווי שוק 20445.21
הון רשום למסחר 18328296999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.23
תשואה לפדיון נטו -0.7
פארי ברוטו 101.35
פארי נטו 101.15
מח"מ ברוטו 1.72
מח"מ נטו 1.72
מקדם תשואה 0.58
זמן לפדיון סופי 1.77
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/02/2018 28/02/2018 6 15
21/02/2019 28/02/2019 6 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
111.54 0.02 111.55 0.03
111.53 0.01 111.56 0.04
111.52 0 111.6 0.07
111.38 -0.13 111.84 0.29
111.36 -0.14 119 6.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 111.55 0.03 0 0
17:24 111.55 0.03 1482310 1653.52
17:02 111.54 0.02 179307 200
16:45 111.53 0.01 700000 780.71
16:38 111.53 0.01 166307 185.48
16:21 111.53 0.01 27000 30.11
16:13 111.53 0.01 1000000 1115.3
15:45 111.53 0.01 491700 548.39
15:45 111.53 0.01 1508300 1682.21
15:28 111.53 0.01 53000 59.11
14:53 111.53 0.01 150000 167.29
14:22 111.52 0 57330 63.93
14:10 111.52 0 130000 144.98
14:07 111.53 0.01 272385 303.79
13:34 111.54 0.02 265000 295.58
13:20 111.53 0.01 400000 446.12
12:44 111.52 0 30000 33.46
12:25 111.52 0 57365 63.97
11:52 111.52 0 377137 420.58
11:52 111.53 0.01 123000 137.18
11:37 111.53 0.01 27000 30.11
11:10 111.52 0 600000 669.12
10:39 111.52 0 84844 94.62
10:39 111.53 0.01 100000 111.53
10:00 111.52 0 649487 724.31
09:46 111.55 0.03 5000000 5577.5
09:37 111.52 0 86237 96.17
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 111.52 -0.03 25252
21/05/2017 111.55 0.04 12781
18/05/2017 111.51 -0.02 25046
17/05/2017 111.53 0.03 51234
16/05/2017 111.5 0.05 21464
15/05/2017 111.44 0.01 40963
14/05/2017 111.43 -0.02 12575
11/05/2017 111.45 0.02 22829
10/05/2017 111.43 0.02 70702
09/05/2017 111.41 0.03 54409
08/05/2017 111.38 0.02 9295
07/05/2017 111.36 -0.01 6953
04/05/2017 111.37 0 15380
03/05/2017 111.37 0 11292
30/04/2017 111.37 -0.02 24656
27/04/2017 111.39 0.01 20031
26/04/2017 111.38 0 9792
25/04/2017 111.38 0.02 13929
24/04/2017 111.36 -0.02 9355