נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.36
שער פתיחה 111.36 0
שער ממוצע 111.33 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 57227.08
מחזור ע.נ. 427194
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 27000
שווי שוק 20408.56
הון רשום למסחר 18328296999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.31
תשואה לפדיון נטו -0.55
פארי ברוטו 100.45
פארי נטו 100.38
מח"מ ברוטו 1.87
מח"מ נטו 1.88
מקדם תשואה 0.53
זמן לפדיון סופי 1.92
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/02/2018 28/02/2018 6 15
21/02/2019 28/02/2019 6 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
111.35 -0.01 111.36 0
111.33 -0.03 111.38 0.02
111.32 -0.04 111.39 0.03
111.3 -0.05 111.4 0.04
111.29 -0.06 111.41 0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:46 111.35 -0.01 24076 26.81
10:46 111.35 -0.01 56926 63.39
10:46 111.35 -0.01 24054 26.78
10:07 111.35 -0.01 32872 36.6
10:07 111.35 -0.01 56926 63.39
09:59 111.35 -0.01 56926 63.39
09:48 111.3 -0.05 89798 99.95
09:40 111.29 -0.06 4786 5.33
09:40 111.29 -0.06 80830 89.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 111.36 -0.02 73792
26/03/2017 111.38 0.02 14689
23/03/2017 111.36 0.03 99240
22/03/2017 111.33 0.01 77024
21/03/2017 111.32 0.01 83670
20/03/2017 111.31 0.04 152948
19/03/2017 111.26 0 23947
16/03/2017 111.26 0.02 88701
15/03/2017 111.24 -0.02 17936
14/03/2017 111.26 0.01 50204
13/03/2017 111.25 0 73295
09/03/2017 111.25 0.01 11857
08/03/2017 111.24 -0.01 24599
07/03/2017 111.25 -0.22 64351
06/03/2017 111.5 0.25 20779
05/03/2017 111.22 0 48244
02/03/2017 111.22 0.02 124489
01/03/2017 111.2 -0.01 182023