נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 75.85
שער פתיחה 75.85 0
שער ממוצע 75.9 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 837.22
מחזור ע.נ. 93112
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 13000
שווי שוק 723.77
הון רשום למסחר 952834382
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 01/02/2018 6.78 20 25
21/01/2019 01/02/2019 6.78 40 25
21/01/2020 02/02/2020 6.78 40 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
76.23 0.5 76.52 0.88
75.41 -0.58 77 1.52
75.4 -0.59 78.99 4.14
75.02 -1.09 79.5 4.81
75 -1.12 80 5.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2669.63 הכנסות 29.56
נכסים שוטפים 645.13 רווח גולמי 17.29
נכסים בלתי שוטפים 1268.67 רווח תפעולי -39.66
הון עצמי 18.34 רווח לפני מס -68.08
התחייבות שוטפות 1284.11 רווח נקי -83.13
התחייבויות בלתי שוטפות 799.65 רווח למניה -0.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 75.96 0.15 0 0
17:24 76 0.2 66665 50.67
14:06 75.85 0 13000 9.86
14:06 75.85 0 447 0.34
12:00 75.85 0 13000 9.86
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרינפלד יוסף 17.47 15.88
שנור אבנר 16.55 15.05
קרדן ישראל 10 9.09
רכטר איתן 3.45 3.14
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 75.96 0.15 71
17/01/2018 75.85 -0.45 23
16/01/2018 76.19 -0.3 54
15/01/2018 76.42 -0.12 4226
14/01/2018 76.51 0.25 12317
11/01/2018 76.32 0.47 29
10/01/2018 75.96 -2.73 250
09/01/2018 78.09 -0.67 546
08/01/2018 78.62 1.29 494
07/01/2018 77.62 0.03 513
04/01/2018 77.6 0.06 34
03/01/2018 77.55 0.68 82
02/01/2018 77.03 1.6 313
01/01/2018 75.82 -0.32 9
31/12/2017 76.06 0.49 492
28/12/2017 75.69 0.92 218
27/12/2017 75 -0.17 603
26/12/2017 75.13 0.2 230
25/12/2017 74.98 -0.03 131
24/12/2017 75 0 66
21/12/2017 75 0 187