נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 115.9
שער פתיחה 115.9 0
שער ממוצע 115.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8600
שווי שוק 14.49
הון רשום למסחר 12498024
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/06/2018 10/06/2018 5.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
115.92 0.02
115.9 0
115.88 -0.02
115.85 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3143.29 הכנסות 0.49
נכסים שוטפים 0.34 רווח גולמי 0.49
נכסים בלתי שוטפים 3142.95 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 0.34 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3142.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 115.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 115.9 0 0
21/02/2018 115.9 0 0
20/02/2018 115.9 0 0
19/02/2018 115.9 0 0
18/02/2018 115.9 0 0
15/02/2018 115.9 0 0
14/02/2018 115.9 0 0
13/02/2018 115.9 0 0
12/02/2018 115.9 0 0
11/02/2018 115.9 0 0
08/02/2018 115.9 0.04 73
07/02/2018 115.85 0 0
06/02/2018 115.85 0 0
05/02/2018 115.85 -0.05 20
04/02/2018 115.91 -0.02 7
01/02/2018 115.93 0 0
31/01/2018 115.93 -0.02 22
30/01/2018 115.95 0 0
29/01/2018 115.95 0.05 23
28/01/2018 115.89 -0.05 12
25/01/2018 115.95 0.03 71