נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 115.37
שער פתיחה 115.37 0
שער ממוצע 115.28 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 217.4
מחזור ע.נ. 288818
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 14.41
הון רשום למסחר 12498024
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/06/2018 10/06/2018 5.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
115.2 -0.15 115.32 -0.04
113.3 -1.79 115.34 -0.03
115.48 0.1
115.49 0.1
115.5 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3207.38 הכנסות 0.08
נכסים שוטפים 61.74 רווח גולמי 0.08
נכסים בלתי שוטפים 3145.63 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 61.74 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3145.63 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 115.26 -0.1 0 0
17:24 115.2 -0.15 15580 17.95
09:56 115.28 -0.08 49554 57.13
09:56 115.28 -0.08 50000 57.64
09:56 115.28 -0.08 94394 108.82
09:56 115.28 -0.08 50000 57.64
09:56 115.32 -0.04 15580 17.97
09:56 115.32 -0.04 13710 15.81
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 115.26 -0.1 333
22/08/2017 115.37 0 0
21/08/2017 115.37 0 0
20/08/2017 115.37 0 0
17/08/2017 115.37 0 0
16/08/2017 115.37 0 0
15/08/2017 115.37 -0.02 67
14/08/2017 115.39 0 0
13/08/2017 115.39 0 0
10/08/2017 115.39 0 0
09/08/2017 115.39 -0.03 9
08/08/2017 115.42 0.01 12
07/08/2017 115.41 0.05 33
06/08/2017 115.35 0.05 80
03/08/2017 115.29 0.04 85
02/08/2017 115.24 0.01 29
31/07/2017 115.23 0 0
30/07/2017 115.23 0 0
27/07/2017 115.23 0 0
26/07/2017 115.23 0 0
25/07/2017 115.23 0 0