נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 118.74
שער פתיחה 118.65 -0.08
שער ממוצע 118.7 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 81214.68
מחזור ע.נ. 4405290
מספר עסקאות 52
תנועה מינימלית 25000
שווי שוק 18195.48
הון רשום למסחר 15330259000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון -0.08
תשואה לפדיון נטו -0.9
פארי ברוטו 109.99
פארי נטו 109.66
מח"מ ברוטו 2.51
מח"מ נטו 2.53
מקדם תשואה 0.4
זמן לפדיון סופי 2.59
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 31/10/2017 3 25
21/10/2018 31/10/2018 3 25
20/10/2019 31/10/2019 3 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
118.69 -0.04 118.7 -0.03
118.68 -0.05 118.71 -0.03
118.64 -0.08 118.72 -0.02
118.6 -0.12 118.73 -0.01
118.54 -0.17 118.74 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:45 118.69 -0.04 35006 41.55
10:45 118.7 -0.03 450000 534.15
10:43 118.7 -0.03 46887 55.65
10:40 118.69 -0.04 1000 1.19
10:40 118.72 -0.02 500000 593.6
10:38 118.74 0 76054 90.31
10:38 118.74 0 19119 22.7
10:37 118.74 0 43648 51.83
10:37 118.74 0 111597 132.51
10:36 118.74 0 45000 53.43
10:36 118.74 0 144391 171.45
10:36 118.74 0 69591 82.63
10:36 118.73 -0.01 15828 18.79
10:36 118.73 -0.01 142302 168.96
10:34 118.69 -0.04 30000 35.61
10:33 118.74 0 66654 79.14
10:33 118.73 -0.01 14572 17.3
10:30 118.71 -0.03 500000 593.55
10:30 118.71 -0.03 88723 105.32
10:30 118.71 -0.03 25000 29.68
10:30 118.69 -0.04 55232 65.55
10:30 118.69 -0.04 44768 53.14
10:22 118.64 -0.08 88235 104.68
10:13 118.66 -0.07 25000 29.67
10:09 118.7 -0.03 30022 35.64
10:09 118.7 -0.03 1414 1.68
10:09 118.69 -0.04 500000 593.45
10:09 118.69 -0.04 84289 100.04
10:09 118.69 -0.04 163954 194.6
10:00 118.64 -0.08 73466 87.16
09:54 118.64 -0.08 41834 49.63
09:44 118.64 -0.08 259664 308.07
09:43 118.64 -0.08 34300 40.69
09:37 118.64 -0.08 39012 46.28
09:37 118.64 -0.08 84289 100
09:37 118.64 -0.08 185278 219.81
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 118.74 -0.13 195231
26/03/2017 118.89 -0.01 29039
23/03/2017 118.9 -0.08 40277
22/03/2017 119 -0.06 48795
21/03/2017 119.07 0.14 213464
20/03/2017 118.9 0.08 100033
19/03/2017 118.8 0.05 49005
16/03/2017 118.74 0.33 137555
15/03/2017 118.35 0 152946
14/03/2017 118.35 -0.14 138360
13/03/2017 118.52 -0.13 53198
09/03/2017 118.67 0.03 45972
08/03/2017 118.64 -0.08 99973
07/03/2017 118.73 0.03 129272
06/03/2017 118.69 0.03 107024
05/03/2017 118.66 -0.09 142196
02/03/2017 118.77 -0.05 96681
01/03/2017 118.83 -0.11 32238