נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.55
שער פתיחה 105.62 0.07
שער ממוצע 105.69 0.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1159.76
מחזור ע.נ. 184997
מספר עסקאות 77
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 443.05
הון רשום למסחר 419234184
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
07/01/2018 18/01/2018 2.13 15
08/04/2018 18/04/2018 2.13 15
08/07/2018 18/07/2018 2.13 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.65 0.09 105.74 0.18
105.64 0.09 105.79 0.23
105.62 0.07 105.82 0.26
105.53 -0.02 105.83 0.27
105.51 -0.04 105.84 0.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 138114 הכנסות 3160
נכסים שוטפים 110149 רווח גולמי 997
נכסים בלתי שוטפים 27965 רווח תפעולי 616
הון עצמי 10041 רווח לפני מס 448
התחייבות שוטפות 105932 רווח נקי 400
התחייבויות בלתי שוטפות 22141 רווח למניה 35.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 105.68 0.12 0 0
16:24 105.65 0.09 74056 78.24
14:41 105.74 0.18 18825 19.91
14:27 105.74 0.18 6175 6.53
14:08 105.74 0.18 11648 12.32
13:43 105.74 0.18 12177 12.88
13:36 105.7 0.14 9500 10.04
12:03 105.68 0.12 19300 20.4
11:36 105.66 0.1 12500 13.21
11:25 105.65 0.09 18323 19.36
09:30 105.62 0.07 2493 2.63
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 3797.04
אקסלנס ת.סל 0.49 30.84
דניאל חכמון אורלי 0.16 10.21
הפניקס ק.גמל 0.12 7.81
לסט גבריאל 0.05 2.97
אקסלנס ק.גמל 0.04 2.46
אקסלנס ק.נאמ 0.03 1.98
ברטפלד אסף 0.02 1.46
נאור רמי 0 0.08
אלרועי שיר 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 105.68 0.12 196
16/11/2017 105.55 -0.18 8278
15/11/2017 105.74 -0.02 1655
14/11/2017 105.76 0 674
13/11/2017 105.76 0.05 1506
12/11/2017 105.71 0 1468
09/11/2017 105.71 -0.04 715
08/11/2017 105.75 0.09 527
07/11/2017 105.65 0.04 3108
06/11/2017 105.61 -0.03 133
05/11/2017 105.64 -0.02 1143
02/11/2017 105.66 -0.09 1665
01/11/2017 105.76 0 250
31/10/2017 105.76 -0.02 890
30/10/2017 105.78 0.04 2548
29/10/2017 105.74 0.06 607
26/10/2017 105.68 -0.19 2186
25/10/2017 105.88 0.04 417
24/10/2017 105.84 -0.1 616
23/10/2017 105.95 0.04 704
22/10/2017 105.91 -0.04 135