נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.1
שער פתיחה 104.1 0
שער ממוצע 104.08 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 797.68
מחזור ע.נ. 14974
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 284.04
הון רשום למסחר 272907167
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/10/2017 18/10/2017 4.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.1 0 104.15 0.05
104.08 -0.02 104.17 0.07
104.07 -0.03 104.23 0.12
104.05 -0.05 104.24 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 132139 הכנסות 1542
נכסים שוטפים 109192 רווח גולמי 525
נכסים בלתי שוטפים 22947 רווח תפעולי 338
הון עצמי 10631 רווח לפני מס 218
התחייבות שוטפות 103021 רווח נקי 220
התחייבויות בלתי שוטפות 18487 רווח למניה 19.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:02 104.08 -0.02 14974 15.58
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 4815.19
אקסלנס ת.סל 0.53 42.16
דניאל חכמון אורלי 0.16 12.95
הפניקס ק.גמל 0.12 9.79
אקסלנס ק.נאמ 0.05 4.16
לסט גבריאל 0.04 3.52
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.07
ברטפלד אסף 0.02 1.85
נאור רמי 0 0.1
אלרועי שיר 0 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 104.1 -0.03 36
20/08/2017 104.13 0.03 224
17/08/2017 104.1 -0.02 98
16/08/2017 104.12 0.01 122
15/08/2017 104.11 0.02 24
14/08/2017 104.09 -0.05 63
13/08/2017 104.14 0.11 101
10/08/2017 104.03 -0.04 3
09/08/2017 104.07 -0.02 10
08/08/2017 104.09 -0.02 150
07/08/2017 104.11 -0.02 90
06/08/2017 104.13 0.03 16
03/08/2017 104.1 0 104
02/08/2017 104.1 0.03 357
31/07/2017 104.07 -0.03 41
30/07/2017 104.1 0.05 9
27/07/2017 104.05 0.01 77
26/07/2017 104.04 -0.06 17
25/07/2017 104.1 0.04 6
24/07/2017 104.06 -0.03 59
23/07/2017 104.09 0 148