נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 141760 הכנסות 4937
נכסים שוטפים 114632 רווח גולמי 1486
נכסים בלתי שוטפים 27128 רווח תפעולי 2234
הון עצמי 11467 רווח לפני מס 1758
התחייבות שוטפות 110348 רווח נקי 1424
התחייבויות בלתי שוטפות 19945 רווח למניה 126.8
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 4604.88
אקסלנס ת.סל 0.47 35.78
דניאל חכמון אורלי 0.16 12.38
הפניקס ק.גמל 0.12 9.43
לסט גבריאל 0.05 3.61
אקסלנס ק.גמל 0.04 3.02
אקסלנס ק.נאמ 0.03 2.29
ברטפלד אסף 0.02 1.77
נאור רמי 0 0.1
אלרועי שיר 0 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים