נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.2
שער פתיחה 112.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 212.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 67.22
הון רשום למסחר 59912523
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 2.2 25
21/08/2018 02/09/2018 2.2 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.21 0.01 112.42 0.2
112.2 0
112.19 -0.01
112.15 -0.04
111 -1.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות 0.23
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 112.2 0 0
20/11/2017 112.2 -0.16 385
19/11/2017 112.38 0 30
16/11/2017 112.38 0.29 74
15/11/2017 112.06 0.01 28
14/11/2017 112.05 0 0
13/11/2017 112.05 0 51
12/11/2017 112.05 0 0
09/11/2017 112.05 0 0
08/11/2017 112.05 0 0
07/11/2017 112.05 0 7
06/11/2017 112.05 -0.07 14
05/11/2017 112.13 0 0
02/11/2017 112.13 0.27 48
01/11/2017 111.83 0 5
31/10/2017 111.83 0 0
30/10/2017 111.83 0 0
29/10/2017 111.83 0.02 42
26/10/2017 111.81 0.08 85
25/10/2017 111.72 0 0
24/10/2017 111.72 0 0
23/10/2017 111.72 0 0