נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.86
שער פתיחה 110.86 0
שער ממוצע 110.86 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 127.54
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 182.92
הון רשום למסחר 165000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 2.1 50 25
19/04/2018 30/04/2018 2.1 25
21/10/2018 31/10/2018 2.1 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.72 -0.13 110.88 0.02
110 -0.78 110.9 0.04
109 -1.68 111.1 0.22
111.13 0.24
114.14 2.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4253.05 הכנסות 50.2
נכסים שוטפים 511.43 רווח גולמי 46.96
נכסים בלתי שוטפים 3741.62 רווח תפעולי 37.47
הון עצמי 1753.13 רווח לפני מס 59.46
התחייבות שוטפות 465.47 רווח נקי 53.34
התחייבויות בלתי שוטפות 2034.44 רווח למניה 4.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 110.86 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 53.92 947.97
מנורה ק.גמל 11.15 196.04
הפניקס-משתתפות 6.02 105.89
דש איפקס ק.גמל 2.93 51.44
דש איפקס ק.נאמ 1.18 20.76
מיטב דש ת.סל 1.02 18.02
אקסלנס ת.סל 1.02 17.95
הפניקס 0.28 4.89
שטיין זאב 0.22 3.91
אקסלנס ק.נאמ 0.06 1.13
מנורה מבטחים 0.01 0.23
אקסלנס ק.גמל 0 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 110.86 0 0
22/08/2017 110.86 0 277
21/08/2017 110.86 0 0
20/08/2017 110.86 0 0
17/08/2017 110.86 0.02 28
16/08/2017 110.84 0.04 28
15/08/2017 110.8 0 0
14/08/2017 110.8 0.05 156
13/08/2017 110.74 -0.09 9
10/08/2017 110.84 0 0
09/08/2017 110.84 0 0
08/08/2017 110.84 0.06 51
07/08/2017 110.77 0.04 84
06/08/2017 110.73 0.05 79
03/08/2017 110.67 0.06 105
02/08/2017 110.6 0.05 161
31/07/2017 110.54 -0.02 83
30/07/2017 110.56 -0.1 2
27/07/2017 110.67 -0.17 493
26/07/2017 110.86 0.01 954
25/07/2017 110.85 -0.13 29