נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 113.3
שער פתיחה 113.25 -0.04
שער ממוצע 113.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 88755.62
מחזור ע.נ. 2149243
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 27000
שווי שוק 20969.04
הון רשום למסחר 18509170000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.54
תשואה לפדיון נטו -0.19
פארי ברוטו 100.75
פארי נטו 100.64
מח"מ ברוטו 2.72
מח"מ נטו 2.73
מקדם תשואה 0.37
זמן לפדיון סופי 2.85
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 5 15
21/01/2019 31/01/2019 5 15
21/01/2020 31/01/2020 5 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
113.28 -0.02 113.32 0.02
113.27 -0.03 113.33 0.03
113.25 -0.04 113.34 0.04
113.24 -0.05 113.35 0.04
113.23 -0.06 113.37 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:32 113.29 -0.01 38766 43.92
10:30 113.3 0 154409 174.95
10:30 113.3 0 6080 6.89
10:18 113.32 0.02 36489 41.35
10:09 113.32 0.02 7688 8.71
10:09 113.31 0.01 19312 21.88
10:04 113.3 0 39352 44.59
10:02 113.31 0.01 52056 58.98
09:59 113.31 0.01 36206 41.03
09:59 113.31 0.01 21282 24.11
09:58 113.31 0.01 41822 47.39
09:51 113.3 0 27000 30.59
09:51 113.3 0 127568 144.53
09:51 113.3 0 104577 118.49
09:47 113.3 0 1015812 1150.92
09:43 113.3 0 105000 118.97
09:39 113.3 0 176523 200
09:39 113.3 0 98088 111.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 113.3 0 83155
26/03/2017 113.3 -0.04 11651
23/03/2017 113.35 0.02 49289
22/03/2017 113.33 0 103715
21/03/2017 113.33 0.03 109146
20/03/2017 113.3 0.06 103306
19/03/2017 113.23 0.04 52761
16/03/2017 113.19 0.02 48237
15/03/2017 113.17 0 43796
14/03/2017 113.17 0 44344
13/03/2017 113.17 0.02 53545
09/03/2017 113.15 0.01 53703
08/03/2017 113.14 -0.03 108732
07/03/2017 113.17 -0.02 78733
06/03/2017 113.19 0.08 93155
05/03/2017 113.1 0.03 60502
02/03/2017 113.07 -0.01 70024
01/03/2017 113.08 -0.02 98233