נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 124.87
שער פתיחה
שער ממוצע 124.78 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3655.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8100
שווי שוק 883.74
הון רשום למסחר 708240831
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 30/04/2018 3.05 25
21/10/2018 31/10/2018 3.05 25
19/04/2019 30/04/2019 3.05 25
20/10/2019 31/10/2019 3.05 25 25
19/04/2020 30/04/2020 3.05 25
20/10/2020 01/11/2020 3.05 25 25
19/04/2021 30/04/2021 3.05 25
20/10/2021 31/10/2021 3.05 25 25
19/04/2022 01/05/2022 3.05 25
20/10/2022 31/10/2022 3.05 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 138114 הכנסות 3160
נכסים שוטפים 110149 רווח גולמי 997
נכסים בלתי שוטפים 27965 רווח תפעולי 616
הון עצמי 10041 רווח לפני מס 448
התחייבות שוטפות 105932 רווח נקי 400
התחייבויות בלתי שוטפות 22141 רווח למניה 35.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 3786.16
אקסלנס ת.סל 0.49 30.76
דניאל חכמון אורלי 0.16 10.18
הפניקס ק.גמל 0.12 7.79
לסט גבריאל 0.05 2.96
אקסלנס ק.גמל 0.04 2.46
אקסלנס ק.נאמ 0.03 1.97
ברטפלד אסף 0.02 1.45
נאור רמי 0 0.08
אלרועי שיר 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 124.87 0.06 2936
16/11/2017 124.8 0.21 9435
15/11/2017 124.54 0.03 18229
14/11/2017 124.5 0.15 2277
13/11/2017 124.31 0.15 18249
12/11/2017 124.13 0.1 2044
09/11/2017 124.01 -0.07 7026
08/11/2017 124.1 0.29 2369
07/11/2017 123.74 0.02 1542
06/11/2017 123.71 -0.06 2467
05/11/2017 123.78 0 4177
02/11/2017 123.78 -0.19 7610
01/11/2017 124.02 0.02 4739
31/10/2017 124 0.1 10494
30/10/2017 123.88 0.01 14729
29/10/2017 123.87 0.3 9787
26/10/2017 123.5 -0.81 47790
25/10/2017 124.51 -0.41 4245
24/10/2017 125.02 -0.23 6630
23/10/2017 125.31 -0.01 1713
22/10/2017 125.32 0.08 2962