נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.67
שער פתיחה 99.67 0
שער ממוצע 99.7 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15499.14
מחזור ע.נ. 1909764
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 18364.82
הון רשום למסחר 18423774999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.22
תשואה לפדיון נטו 0.21
פארי ברוטו 100
פארי נטו 100
מח"מ ברוטו 3.01
מח"מ נטו 3.02
מקדם תשואה 0.33
זמן לפדיון סופי 3.02
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.68 0.01 99.7 0.03
99.67 0 99.74 0.07
99.66 -0.01 99.79 0.12
99.63 -0.04 99.8 0.13
99.6 -0.07 99.84 0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:03 99.68 0.01 46518 46.37
14:50 99.68 0.01 205598 204.94
14:50 99.69 0.02 44402 44.26
14:26 99.69 0.02 500000 498.45
14:26 99.69 0.02 800000 797.52
14:26 99.69 0.02 10195 10.16
14:25 99.69 0.02 50000 49.85
13:35 99.69 0.02 48000 47.85
13:05 99.69 0.02 30000 29.91
11:03 99.7 0.03 114361 114.02
10:50 99.7 0.03 60529 60.35
09:39 99.74 0.07 11 0.01
09:39 99.74 0.07 121 0.12
09:39 99.74 0.07 29 0.03
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 99.67 -0.01 4508
23/05/2017 99.68 -0.01 6631
22/05/2017 99.69 0 2255
21/05/2017 99.69 -0.01 1748
18/05/2017 99.74 0 1012
17/05/2017 99.74 0.03 10573
16/05/2017 99.71 0 13224
15/05/2017 99.71 0.01 9189
14/05/2017 99.7 0.04 7957
11/05/2017 99.66 0.01 3284
10/05/2017 99.65 0.01 3813
09/05/2017 99.64 0.01 9699
08/05/2017 99.63 0.02 1741
07/05/2017 99.61 0.01 2254
04/05/2017 99.6 -0.03 3040
03/05/2017 99.63 0 9207
30/04/2017 99.63 0.03 14966
27/04/2017 99.6 -0.01 9927
26/04/2017 99.61 0.02 3910