נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.58
שער פתיחה 99.58 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15306.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 18346.4
הון רשום למסחר 18423774999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.29
תשואה לפדיון נטו 0.26
פארי ברוטו 100.01
פארי נטו 100.01
מח"מ ברוטו 3.17
מח"מ נטו 3.17
מקדם תשואה 0.32
זמן לפדיון סופי 3.18
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.55 -0.03 99.59 0.01
99.54 -0.04 99.6 0.02
99.53 -0.05 99.62 0.04
99.51 -0.07 99.64 0.06
99.44 -0.14 99.65 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 99.58 -0.02 25274
26/03/2017 99.6 -0.01 9355
23/03/2017 99.61 0.03 6081
22/03/2017 99.58 0 12770
21/03/2017 99.58 -0.02 11017
20/03/2017 99.6 -0.01 29537
19/03/2017 99.61 0.04 2997
16/03/2017 99.57 0 2869
15/03/2017 99.57 -0.02 15833
14/03/2017 99.59 0.01 17655
13/03/2017 99.58 -0.01 19080
09/03/2017 99.59 0.01 30983
08/03/2017 99.58 0.03 15945
07/03/2017 99.55 0 6278
06/03/2017 99.55 0.01 9201
05/03/2017 99.54 0.01 5866
02/03/2017 99.53 0.02 6312
01/03/2017 99.51 0.03 6985