נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.55
שער פתיחה 99.55 0
שער ממוצע 99.57 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15924.92
מחזור ע.נ. 4703594
מספר עסקאות 52
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 18346.4
הון רשום למסחר 18423774999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.29
תשואה לפדיון נטו 0.27
פארי ברוטו 100.02
פארי נטו 100.02
מח"מ ברוטו 3.1
מח"מ נטו 3.1
מקדם תשואה 0.32
זמן לפדיון סופי 3.11
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.56 0.01 99.6 0.05
99.55 0 99.67 0.12
99.52 -0.03 99.69 0.14
99.5 -0.05 99.7 0.15
99.47 -0.08 99.75 0.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 99.58 0.03 0 0
16:24 99.56 0.01 384807 383.11
15:58 99.6 0.05 16746 16.68
15:57 99.59 0.04 400000 398.36
15:50 99.59 0.04 1500000 1493.85
15:50 99.59 0.04 172777 172.07
15:50 99.59 0.04 45700 45.51
15:50 99.58 0.03 32400 32.26
15:50 99.57 0.02 300000 298.71
15:50 99.57 0.02 32377 32.24
15:35 99.56 0.01 169187 168.44
15:35 99.56 0.01 32575 32.43
14:56 99.56 0.01 86026 85.65
14:52 99.56 0.01 81399 81.04
14:52 99.56 0.01 395601 393.86
13:42 99.57 0.02 499247 497.1
13:05 99.57 0.02 200753 199.89
11:49 99.56 0.01 100500 100.06
10:40 99.56 0.01 153899 153.22
10:40 99.57 0.02 30000 29.87
09:41 99.55 0 100 0.1
09:37 99.55 0 69500 69.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 99.58 0.03 4684
20/04/2017 99.55 0.03 5211
19/04/2017 99.52 -0.03 8012
18/04/2017 99.55 0 5359
13/04/2017 99.55 0 123169
12/04/2017 99.55 -0.03 13094
09/04/2017 99.58 0 55485
06/04/2017 99.58 0.01 6207
05/04/2017 99.57 -0.04 6103
04/04/2017 99.61 -0.02 4995
03/04/2017 99.63 0.01 6067
02/04/2017 99.62 -0.03 19608
30/03/2017 99.65 0.07 14947
29/03/2017 99.58 -0.01 17215
28/03/2017 99.59 0.01 8861
27/03/2017 99.58 -0.02 25274
26/03/2017 99.6 -0.01 9355