נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 50.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 20000
שווי שוק 35.79
הון רשום למסחר 70733492
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/10/2017 01/11/2017 0 20 25
19/03/2018 31/03/2018 2.25 25
18/09/2018 30/09/2018 2.25 20 25
19/03/2019 31/03/2019 2.25 25
18/09/2019 02/10/2019 2.25 20 25
19/03/2020 31/03/2020 2.25 25
21/09/2020 30/09/2020 2.25 20 25
19/03/2021 31/03/2021 2.25 25
19/09/2021 30/09/2021 2.25 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 79.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 30.41 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 49.13 רווח תפעולי -6.58
הון עצמי -51.12 רווח לפני מס -32.94
התחייבות שוטפות 125.55 רווח נקי -32.84
התחייבויות בלתי שוטפות 5.11 רווח למניה -3.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גוילי יצחק 25.01 0.6
רביע יוחנן 17.8 0.43
פסגות ק.גמל 6.82 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 50.6 0 0
18/09/2017 50.6 0 0
17/09/2017 50.6 0 0
14/09/2017 50.6 0 0
13/09/2017 50.6 0 0
12/09/2017 50.6 0 0
11/09/2017 50.6 0 0
10/09/2017 50.6 0 0
07/09/2017 50.6 0 0
06/09/2017 50.6 0 0
05/09/2017 50.6 0 0
04/09/2017 50.6 0 0
03/09/2017 50.6 0 0
31/08/2017 50.6 0 0
30/08/2017 50.6 0 0
29/08/2017 50.6 0 0
28/08/2017 50.6 0 0
27/08/2017 50.6 0 0