נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 50.6
שער פתיחה 50.6 0
שער ממוצע 50.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.75
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 20000
שווי שוק 35.79
הון רשום למסחר 70733492
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/11/2017 03/12/2017 0 20 25
19/03/2018 31/03/2018 2.25 25
18/09/2018 30/09/2018 2.25 20 25
19/03/2019 31/03/2019 2.25 25
18/09/2019 02/10/2019 2.25 20 25
19/03/2020 31/03/2020 2.25 25
21/09/2020 30/09/2020 2.25 20 25
19/03/2021 31/03/2021 2.25 25
19/09/2021 30/09/2021 2.25 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 79.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 30.41 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 49.13 רווח תפעולי -6.58
הון עצמי -51.12 רווח לפני מס -32.94
התחייבות שוטפות 125.55 רווח נקי -32.84
התחייבויות בלתי שוטפות 5.11 רווח למניה -3.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 50.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גוילי יצחק 25.01 0.6
רביע יוחנן 17.8 0.43
פסגות ק.גמל 6.82 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 50.6 0 0
15/11/2017 50.6 0 0
14/11/2017 50.6 0 0
13/11/2017 50.6 0 0
12/11/2017 50.6 0 0
09/11/2017 50.6 0 0
08/11/2017 50.6 0 0
07/11/2017 50.6 0 0
06/11/2017 50.6 0 0
05/11/2017 50.6 0 0
02/11/2017 50.6 0 0
01/11/2017 50.6 0 0
31/10/2017 50.6 0 0
30/10/2017 50.6 0 0
29/10/2017 50.6 0 0
26/10/2017 50.6 0 0
25/10/2017 50.6 0 0
24/10/2017 50.6 0 0
23/10/2017 50.6 0 0
22/10/2017 50.6 0 0
19/10/2017 50.6 0 0