נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.5
שער פתיחה 100.5 0
שער ממוצע 100.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 8.38
הון רשום למסחר 8333350
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 3.05 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
94.5 -5.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 473.12 הכנסות 148.03
נכסים שוטפים 374.33 רווח גולמי 7.2
נכסים בלתי שוטפים 98.79 רווח תפעולי -1.86
הון עצמי 96.86 רווח לפני מס -11.7
התחייבות שוטפות 314.27 רווח נקי -12.89
התחייבויות בלתי שוטפות 61.99 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 39.94
קנפלר אליהו 36.75 30.58
מצלאוי קלרה 5.23 4.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 100.5 0 0
18/10/2017 100.5 0 0
17/10/2017 100.5 0 0
16/10/2017 100.5 0 0
15/10/2017 100.5 0 0
10/10/2017 100.5 0 0
09/10/2017 100.5 0 0
08/10/2017 100.5 0 0
03/10/2017 100.5 0 0
02/10/2017 100.5 0 0
01/10/2017 100.5 0 0
28/09/2017 100.5 0 0
27/09/2017 100.5 0 0
26/09/2017 100.5 0.5 5
25/09/2017 100 0 0
24/09/2017 100 0 10