נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.81
שער פתיחה 100.81 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 8.4
הון רשום למסחר 8333350
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 3.05 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.81 0
98.81 -1.98
98.8 -1.99
97.01 -3.77
25 -75.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 45.8
קנפלר אליהו 36.75 35.06
מצלאוי קלרה 5.23 4.99
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2017 100.81 0 0
10/12/2017 100.81 0 0
07/12/2017 100.81 0.01 3
06/12/2017 100.8 0.33 44
05/12/2017 100.47 0 0
04/12/2017 100.47 0 0
03/12/2017 100.47 1.33 10
30/11/2017 99.15 -0.05 60
29/11/2017 99.2 0 0
28/11/2017 99.2 0 0
27/11/2017 99.2 0 5
26/11/2017 99.2 -0.6 1
23/11/2017 99.8 0 0
22/11/2017 99.8 0 0
21/11/2017 99.8 0 0
20/11/2017 99.8 0 0
19/11/2017 99.8 0 0
16/11/2017 99.8 0 0
15/11/2017 99.8 0 0
14/11/2017 99.8 0 0
13/11/2017 99.8 -0.05 13