נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.07
שער פתיחה 98.07 0
שער ממוצע 98.07 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.13
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 8.17
הון רשום למסחר 8333350
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
92.2 -5.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 496.85 הכנסות 49.3
נכסים שוטפים 403.5 רווח גולמי 4.41
נכסים בלתי שוטפים 93.34 רווח תפעולי -0.19
הון עצמי 103.8 רווח לפני מס -4.77
התחייבות שוטפות 299.02 רווח נקי -5.95
התחייבויות בלתי שוטפות 94.03 רווח למניה -0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 98.07 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 39.94
קנפלר אליהו 36.75 30.58
מצלאוי קלרה 5.23 4.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 98.07 0 0
21/08/2017 98.07 0 0
20/08/2017 98.07 0 0
17/08/2017 101.14 0 0
16/08/2017 101.14 -0.09 0
15/08/2017 101.23 0 0
14/08/2017 101.23 0 0
13/08/2017 101.23 -1.01 13
10/08/2017 102.26 0.01 25
09/08/2017 102.25 0 0
08/08/2017 102.25 0 44
07/08/2017 102.25 0 0
06/08/2017 102.25 0.08 22
03/08/2017 102.17 0.07 51
02/08/2017 102.1 0.1 81
31/07/2017 102 0 0
30/07/2017 102 0 0
27/07/2017 102 0 0
26/07/2017 102 0 0
25/07/2017 102 0 0
24/07/2017 102 0 10