נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 114
שער פתיחה 114 0
שער ממוצע 114.02 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 140.9
מחזור ע.נ. 30109
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 78.25
הון רשום למסחר 68629600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/11/2017 05/12/2017 3.2 25
25/05/2018 05/06/2018 3.2 50 25
24/11/2018 05/12/2018 3.2 25
25/05/2019 05/06/2019 3.2 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.04 0.04 114.5 0.44
114.03 0.03 114.57 0.5
114.02 0.02 115.1 0.96
113 -0.88 115.99 1.75
112.5 -1.32 116 1.75
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2734.23 הכנסות 35.91
נכסים שוטפים 451.17 רווח גולמי 22.11
נכסים בלתי שוטפים 2283.06 רווח תפעולי 20.32
הון עצמי 1094.23 רווח לפני מס -42.51
התחייבות שוטפות 126.08 רווח נקי -43.49
התחייבויות בלתי שוטפות 1513.92 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 114.02 0.02 0 0
14:39 114.02 0.02 20109 22.93
14:39 114.02 0.02 10000 11.4
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 114.02 0.02 34
16/08/2017 114 -0.26 2
15/08/2017 114.3 -0.24 5
14/08/2017 114.57 -0.06 321
13/08/2017 114.64 0.1 220
10/08/2017 114.53 -0.43 19
09/08/2017 115.03 0.03 46
08/08/2017 115 -0.11 4
07/08/2017 115.13 0 0
06/08/2017 115.13 0 0
03/08/2017 115.13 0 0
02/08/2017 115.13 0 0
31/07/2017 115.13 0.12 167
30/07/2017 114.99 0.15 18
27/07/2017 114.82 -0.57 7
26/07/2017 115.48 0.02 43
25/07/2017 115.46 0.17 62
24/07/2017 115.26 -0.1 76
23/07/2017 115.38 0 0
20/07/2017 115.38 0.07 23
19/07/2017 115.3 0 0