נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.38
שער פתיחה 101.38 0
שער ממוצע 101.37 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 738.08
מחזור ע.נ. 50173
מספר עסקאות 31
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 442.81
הון רשום למסחר 436913600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.35 -0.03 101.37 -0.01
101.33 -0.05 101.38 0
101.32 -0.06 101.39 0.01
101.31 -0.07 101.41 0.03
101.3 -0.08 101.45 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4802.97 הכנסות 2435.01
נכסים שוטפים 2170.34 רווח גולמי 518.76
נכסים בלתי שוטפים 2632.63 רווח תפעולי 314.08
הון עצמי 1482.18 רווח לפני מס 222.33
התחייבות שוטפות 1570.4 רווח נקי 162.33
התחייבויות בלתי שוטפות 1750.38 רווח למניה 1.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.35 -0.03 0 0
17:24 101.35 -0.03 37896 38.41
16:40 101.35 -0.03 10000 10.13
14:08 101.38 0 2163 2.19
14:08 101.38 0 1 0
14:08 101.38 0 112 0.11
09:30 101.38 0 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.36 1031.66
הפניקס-משתתפות 5.3 186.21
פסגות ק.גמל 4.46 156.65
מנורה ק.גמל 3.85 135.15
דש איפקס ק.גמל 2.99 104.96
פסגות נ.תיקים 2.42 84.98
פסגות ק.נאמ 1.42 49.74
מיטב דש ת.סל 1.26 44.3
אקסלנס ת.סל 1.12 39.28
פסגות תעודות סל 1.04 36.51
מנורה מבטחים 0.97 34.09
דש איפקס ק.נאמ 0.8 28.08
אקסלנס ק.גמל 0.7 24.72
הפניקס 0.43 15.16
אקסלנס ק.נאמ 0.16 5.68
פסגות ביטוח 0.02 0.67
הפניקס ק.גמל 0.01 0.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 101.35 -0.03 51
17/01/2018 101.38 -0.04 278
16/01/2018 101.42 0.01 699
15/01/2018 101.41 0.05 408
14/01/2018 101.36 0.03 606
11/01/2018 101.33 -0.07 459
10/01/2018 101.4 -0.04 389
09/01/2018 101.44 0.06 523
08/01/2018 101.38 -0.01 305
07/01/2018 101.39 0.02 115
04/01/2018 101.37 0.02 256
03/01/2018 101.35 0.01 479
02/01/2018 101.34 0.01 288
01/01/2018 101.33 0 792
31/12/2017 101.33 0.15 513
28/12/2017 101.18 0.05 421
27/12/2017 101.13 -0.1 338
26/12/2017 101.23 -0.09 157
25/12/2017 101.32 0.05 1034
24/12/2017 101.27 0.1 330
21/12/2017 101.17 0.07 347
20/12/2017 101.1 -0.34 615
19/12/2017 101.44 -0.21 1687