נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.41
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 316.15
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 124.2
הון רשום למסחר 121277431
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.75 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4686.1 הכנסות 1641.74
נכסים שוטפים 1987.93 רווח גולמי 324.78
נכסים בלתי שוטפים 2698.16 רווח תפעולי 196.29
הון עצמי 1427.6 רווח לפני מס 117.78
התחייבות שוטפות 1684.57 רווח נקי 85.66
התחייבויות בלתי שוטפות 1573.93 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.43 901.52
הפניקס-משתתפות 5.31 162.72
פסגות ק.גמל 4.47 136.89
מנורה ק.גמל 3.85 118.1
דש איפקס ק.גמל 2.95 90.36
פסגות נ.תיקים 2.42 74.26
פסגות ק.נאמ 1.42 43.46
מיטב דש ת.סל 1.14 34.85
אקסלנס ת.סל 1.12 34.32
פסגות תעודות סל 1.04 31.9
מנורה מבטחים 0.97 29.79
אקסלנס ק.גמל 0.71 21.6
דש איפקס ק.נאמ 0.65 19.9
הפניקס 0.43 13.25
אקסלנס ק.נאמ 0.16 4.96
פסגות ביטוח 0.02 0.59
הפניקס ק.גמל 0.01 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 102.41 -0.06 44
21/08/2017 102.47 0.01 198
20/08/2017 102.46 0 0
17/08/2017 102.46 0 0
16/08/2017 102.46 0 0
15/08/2017 102.46 0.08 80
14/08/2017 102.38 0 0
13/08/2017 102.38 0 4
10/08/2017 102.38 0 0
09/08/2017 102.38 0.03 41
08/08/2017 102.35 0.01 37
07/08/2017 102.34 0.02 16
06/08/2017 102.32 0.01 121
03/08/2017 102.31 0 8
02/08/2017 102.31 0 3
31/07/2017 102.31 0 8
30/07/2017 102.31 -0.05 26
27/07/2017 102.36 -0.01 18
26/07/2017 102.37 0 38
25/07/2017 102.37 0 74
24/07/2017 102.37 0 0