נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.5
שער פתיחה 100.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 31.46
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 23.5
הון רשום למסחר 23383812
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.5 0
100.01 -0.49
100 -0.5
99.7 -0.8
99.61 -0.89
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2884.84 הכנסות 0.25
נכסים שוטפים 38.14 רווח גולמי 0.25
נכסים בלתי שוטפים 2846.7 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 38.14 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2846.7 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 100.5 0.05 135
20/11/2017 100.45 0 0
19/11/2017 100.45 0.04 330
16/11/2017 100.88 0 0
15/11/2017 100.88 0 0
14/11/2017 100.88 0 0
13/11/2017 100.88 0.04 11
12/11/2017 100.84 0 0
09/11/2017 100.84 0 0
08/11/2017 100.84 0 0
07/11/2017 100.84 0 0
06/11/2017 100.84 0 0
05/11/2017 100.84 0 0
02/11/2017 100.84 0.01 108
01/11/2017 100.83 0 10
31/10/2017 100.83 0 0
30/10/2017 100.83 0 0
29/10/2017 100.83 0.03 78
26/10/2017 100.8 0 0
25/10/2017 100.8 0 10
24/10/2017 100.8 0 40
23/10/2017 100.8 0 0