נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.69
שער פתיחה 100.69 0
שער ממוצע 100.69 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 41.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 23.55
הון רשום למסחר 23383812
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.76 0.07
100.73 0.04
100.72 0.03
100.69 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2892.57 הכנסות 0.15
נכסים שוטפים 59.88 רווח גולמי 0.15
נכסים בלתי שוטפים 2832.69 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 59.88 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2832.69 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.69 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 100.69 0 0
17/08/2017 101.17 0.02 112
16/08/2017 101.15 0 0
15/08/2017 101.15 0 64
14/08/2017 101.15 0 25
13/08/2017 101.15 0 0
10/08/2017 101.15 0 0
09/08/2017 101.15 0 10
08/08/2017 101.15 0 101
07/08/2017 101.15 0 0
06/08/2017 101.15 0.01 14
03/08/2017 101.14 -0.07 28
02/08/2017 101.21 0 0
31/07/2017 101.21 -0.03 30
30/07/2017 101.24 0 0
27/07/2017 101.24 -0.07 151
26/07/2017 101.31 0 0
25/07/2017 101.31 0 0
24/07/2017 101.31 0 0
23/07/2017 101.31 0.01 27