נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.82
שער פתיחה 101.82 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.97
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 15.77
הון רשום למסחר 15490688
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 0.47 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.42 -0.39 102.01 0.19
101.41 -0.4 102.02 0.2
101.3 -0.51 102.4 0.57
100.82 -0.98 106.91 5
100.57 -1.23
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2904.44 הכנסות 0.51
נכסים שוטפים 63.97 רווח גולמי 0.51
נכסים בלתי שוטפים 2840.47 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 63.97 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2840.47 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 101.82 0 0
16/01/2018 101.82 0 16
15/01/2018 101.82 -0.37 57
14/01/2018 102.2 0 0
11/01/2018 102.2 0.2 61
10/01/2018 102 0.62 617
09/01/2018 101.37 0 0
08/01/2018 101.37 -0.28 34
07/01/2018 101.65 -0.05 15
04/01/2018 101.7 0 0
03/01/2018 101.7 0 0
02/01/2018 101.7 0 0
01/01/2018 101.7 0 0
31/12/2017 101.7 0 0
28/12/2017 101.7 0 0
27/12/2017 101.7 0 0
26/12/2017 101.7 -0.01 71
25/12/2017 101.71 0 0
24/12/2017 101.71 -0.41 36
21/12/2017 102.13 0 0
20/12/2017 102.13 0 0
19/12/2017 102.13 0.95 128