נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 116.64
שער פתיחה 116.64 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 528.58
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8600
שווי שוק 232.15
הון רשום למסחר 199032500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 1.95 25
19/11/2018 30/11/2018 1.95 25
20/05/2019 31/05/2019 1.95 25
20/11/2019 30/11/2019 1.95 25
31/05/2020 31/05/2020 1.95 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
116.65 0.01 117.01 0.32
116.64 0 117.04 0.34
116.56 -0.07 117.05 0.35
116.42 -0.19 118.04 1.2
116.41 -0.2 118.98 2.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2884.84 הכנסות 0.25
נכסים שוטפים 38.14 רווח גולמי 0.25
נכסים בלתי שוטפים 2846.7 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 38.14 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2846.7 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 116.64 0.04 73
20/11/2017 116.59 0.01 256
19/11/2017 116.58 0.15 72
16/11/2017 118.5 0.12 317
15/11/2017 118.36 0.02 3264
14/11/2017 118.34 0.14 416
13/11/2017 118.18 0.04 5930
12/11/2017 118.13 -0.09 46
09/11/2017 118.24 0.03 64
08/11/2017 118.21 0.06 16
07/11/2017 118.14 -0.01 91
06/11/2017 118.15 -0.06 1303
05/11/2017 118.22 -0.03 106
02/11/2017 118.26 0.17 236
01/11/2017 118.06 0 56
31/10/2017 118.06 0.01 52
30/10/2017 118.05 0.08 143
29/10/2017 117.96 0 3
26/10/2017 117.96 -0.07 38
25/10/2017 118.04 0 90
24/10/2017 118.04 0.03 125
23/10/2017 118.01 0.02 125