נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.48
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1436.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 683.42
הון רשום למסחר 630000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/12/2017 31/12/2017 2.42 15
19/06/2018 01/07/2018 2.42 33.33 15
19/12/2018 31/12/2018 2.42 15
19/06/2019 30/06/2019 2.42 33.33 15
19/12/2019 31/12/2019 2.42 15
19/06/2020 30/06/2020 2.42 33.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 16313.08 הכנסות 5594.36
נכסים שוטפים 9178.03 רווח גולמי 1654.15
נכסים בלתי שוטפים 7135.05 רווח תפעולי 476.59
הון עצמי 5889.83 רווח לפני מס 421.48
התחייבות שוטפות 7098.07 רווח נקי 391.36
התחייבויות בלתי שוטפות 3325.18 רווח למניה 9.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פדרמן מפעלי 45.8 9655.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 108.48 -0.01 780
21/08/2017 108.49 -0.01 604
20/08/2017 108.5 0.05 424
17/08/2017 108.45 0.03 854
16/08/2017 108.42 0.06 457
15/08/2017 108.36 0 1618
14/08/2017 108.36 -0.04 752
13/08/2017 108.4 0.06 321
10/08/2017 108.33 0.01 509
09/08/2017 108.32 -0.07 379
08/08/2017 108.4 0.05 402
07/08/2017 108.35 -0.05 503
06/08/2017 108.4 0.01 326
03/08/2017 108.39 -0.01 500
02/08/2017 108.4 0.03 612
31/07/2017 108.37 0.01 866
30/07/2017 108.36 -0.03 319
27/07/2017 108.39 -0.01 577
26/07/2017 108.4 0.05 488
25/07/2017 108.35 0.01 796
24/07/2017 108.34 0 1099