נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.33
שער פתיחה 110.33 0
שער ממוצע 110.33 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8.42
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 9.12
הון רשום למסחר 8263574
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
07/09/2017 07/09/2017 3.9 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.25 -0.07 110.39 0.05
110.2 -0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2093.65 הכנסות 111.12
נכסים שוטפים 470.32 רווח גולמי 25.22
נכסים בלתי שוטפים 1623.33 רווח תפעולי 12.92
הון עצמי 800.75 רווח לפני מס 5.61
התחייבות שוטפות 200.19 רווח נקי 1.94
התחייבויות בלתי שוטפות 1092.71 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 110.33 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 86.9
שניידר אלכס ז 37.08 86.55
הראל ק.נאמ 4.88 11.4
שריקי רמי 0.39 0.91
הראל ק.גמל 0.12 0.27
הראל ת.סל 0.06 0.15
יעקובי ישראל 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 110.33 0 0
16/08/2017 110.33 0 0
15/08/2017 110.33 0 0
14/08/2017 110.33 0 0
13/08/2017 110.33 0 0
10/08/2017 110.33 0 0
09/08/2017 110.33 0.03 17
08/08/2017 110.3 0 0
07/08/2017 110.3 0 69
06/08/2017 110.3 0 0
03/08/2017 110.3 0 0
02/08/2017 110.3 0 452
31/07/2017 110.3 0 0
30/07/2017 110.3 0 0
27/07/2017 110.3 -0.05 12
26/07/2017 110.36 0 0
25/07/2017 110.36 0.01 12
24/07/2017 110.35 0 40
23/07/2017 110.35 -0.05 10
20/07/2017 110.4 0 0
19/07/2017 110.4 -0.13 3