נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 134.52
שער פתיחה 134.5 -0.01
שער ממוצע 134.42 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14787.4
מחזור ע.נ. 31654
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 23000
שווי שוק 23742.92
הון רשום למסחר 17675067000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.49
תשואה לפדיון נטו 0.88
פארי ברוטו 107.27
פארי נטו 106.85
מח"מ ברוטו 18.66
מח"מ נטו 19.9
מקדם תשואה 0.05
זמן לפדיון סופי 24.44
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2017 31/08/2017 2.75 25
20/08/2018 31/08/2018 2.75 25
21/08/2019 30/08/2019 2.74 25
21/08/2020 31/08/2020 2.77 25
20/08/2021 31/08/2021 2.75 25
21/08/2022 31/08/2022 2.75 25
21/08/2023 31/08/2023 2.75 25
21/08/2024 30/08/2024 2.75 25
21/08/2025 31/08/2025 2.76 25
21/08/2026 31/08/2026 2.75 25
20/08/2027 31/08/2027 2.75 25
20/08/2028 31/08/2028 2.76 25
21/08/2029 31/08/2029 2.75 25
21/08/2030 30/08/2030 2.74 25
21/08/2031 31/08/2031 2.76 25
20/08/2032 31/08/2032 2.76 25
21/08/2033 31/08/2033 2.75 25
21/08/2034 31/08/2034 2.75 25
21/08/2035 31/08/2035 2.75 25
21/08/2036 31/08/2036 2.76 25
21/08/2037 31/08/2037 2.75 25
21/08/2038 31/08/2038 2.75 25
21/08/2039 31/08/2039 2.75 25
21/08/2040 31/08/2040 2.75 25
21/08/2041 30/08/2041 2.75 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
134.11 -0.3 134.38 -0.1
134.1 -0.31 134.4 -0.09
132 -1.87 134.45 -0.05
131.1 -2.54 134.46 -0.04
130 -3.36 134.47 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:42 134.33 -0.14 30123 40.46
09:46 134.43 -0.07 367 0.49
09:46 134.43 -0.07 57 0.08
09:46 134.43 -0.07 107 0.14
09:30 134.5 -0.01 1000 1.35
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 134.52 -0.39 4067
26/03/2017 135.05 -0.13 6656
23/03/2017 135.23 -0.36 21982
22/03/2017 135.72 -0.08 88790
21/03/2017 135.83 0.24 18639
20/03/2017 135.5 0.85 56773
19/03/2017 134.36 0.47 4790
16/03/2017 133.73 1.12 2263
15/03/2017 132.25 0.81 6997
14/03/2017 131.19 0.45 9062
13/03/2017 130.6 0.11 16156
09/03/2017 130.45 0.45 4972
08/03/2017 129.87 -0.86 26446
07/03/2017 131 -0.64 5207
06/03/2017 131.85 0.26 4244
05/03/2017 131.51 -0.37 1538
02/03/2017 132 -0.41 14284
01/03/2017 132.55 -0.55 8725