נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 137.3
שער פתיחה 137.5 0.15
שער ממוצע 137.41 0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14022.66
מחזור ע.נ. 164734
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 22000
שווי שוק 24304.98
הון רשום למסחר 17675067000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 1.4
תשואה לפדיון נטו 0.79
פארי ברוטו 108.27
פארי נטו 107.74
מח"מ ברוטו 18.56
מח"מ נטו 19.79
מקדם תשואה 0.05
זמן לפדיון סופי 24.28
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2017 31/08/2017 2.75 25
20/08/2018 31/08/2018 2.75 25
21/08/2019 30/08/2019 2.74 25
21/08/2020 31/08/2020 2.77 25
20/08/2021 31/08/2021 2.75 25
21/08/2022 31/08/2022 2.75 25
21/08/2023 31/08/2023 2.75 25
21/08/2024 30/08/2024 2.75 25
21/08/2025 31/08/2025 2.76 25
21/08/2026 31/08/2026 2.75 25
20/08/2027 31/08/2027 2.75 25
20/08/2028 31/08/2028 2.76 25
21/08/2029 31/08/2029 2.75 25
21/08/2030 30/08/2030 2.74 25
21/08/2031 31/08/2031 2.76 25
20/08/2032 31/08/2032 2.76 25
21/08/2033 31/08/2033 2.75 25
21/08/2034 31/08/2034 2.75 25
21/08/2035 31/08/2035 2.75 25
21/08/2036 31/08/2036 2.76 25
21/08/2037 31/08/2037 2.75 25
21/08/2038 31/08/2038 2.75 25
21/08/2039 31/08/2039 2.75 25
21/08/2040 31/08/2040 2.75 25
21/08/2041 30/08/2041 2.75 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
137.28 -0.01 137.45 0.11
137.27 -0.02 137.47 0.12
137.25 -0.04 137.48 0.13
137.19 -0.08 137.65 0.25
136.5 -0.58 138 0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:50 137.51 0.15 23000 31.63
13:49 137.2 -0.07 21662 29.72
13:49 137.2 -0.07 57 0.08
13:49 137.2 -0.07 281 0.39
13:04 137.64 0.25 23000 31.66
13:03 137.26 -0.03 24370 33.45
12:56 137.64 0.25 652 0.9
12:56 137.5 0.15 35348 48.6
12:30 137.5 0.15 1016 1.4
09:30 137.5 0.15 35348 48.6
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 137.3 -0.09 737
23/05/2017 137.42 -0.01 2538
22/05/2017 137.43 -0.53 16508
21/05/2017 138.16 0.33 2689
18/05/2017 137.7 0.22 18377
17/05/2017 137.4 0.53 26332
16/05/2017 136.67 0.32 44511
15/05/2017 136.23 0.39 7460
14/05/2017 135.7 0.3 3370
11/05/2017 135.3 -0.04 5025
10/05/2017 135.36 0.36 122530
09/05/2017 134.87 -0.3 81294
08/05/2017 135.28 0.31 77819
07/05/2017 134.86 -0.19 30538
04/05/2017 135.12 -1.04 32078
03/05/2017 136.54 -0.47 87210
30/04/2017 137.18 0.68 51085
27/04/2017 136.25 1.25 61985
26/04/2017 134.57 0.38 4307