נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.55
שער פתיחה 108.55 0
שער ממוצע 108.55 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 185.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 124.83
הון רשום למסחר 115000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/09/2017 26/09/2017 3.1 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.46 -0.08 108.63 0.07
108 -0.51 108.68 0.12
107.97 -0.53 108.88 0.3
111.8 2.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3652.65 הכנסות 53.34
נכסים שוטפים 543.55 רווח גולמי 0.87
נכסים בלתי שוטפים 3109.1 רווח תפעולי 0.53
הון עצמי 26.29 רווח לפני מס 0.53
התחייבות שוטפות 522.12 רווח נקי 0.53
התחייבויות בלתי שוטפות 3104.24 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.55 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 108.55 0 0
21/08/2017 108.55 0 0
20/08/2017 108.55 0 0
17/08/2017 108.55 -0.02 53
16/08/2017 108.57 0 0
15/08/2017 108.57 0 37
14/08/2017 108.57 0 0
13/08/2017 108.57 0 0
10/08/2017 108.57 0 0
09/08/2017 108.57 0 0
08/08/2017 108.57 0.01 19
07/08/2017 108.56 0 0
06/08/2017 108.56 0.01 35
03/08/2017 108.55 0 0
02/08/2017 108.55 0 0
31/07/2017 108.55 0 0
30/07/2017 108.55 0 0
27/07/2017 108.55 0 239
26/07/2017 108.55 0 43
25/07/2017 108.55 0.05 576
24/07/2017 108.5 0.09 1262