נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.87
שער פתיחה 108.5 -0.34
שער ממוצע 108.82 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2103.89
מחזור ע.נ. 44979
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 44.08
הון רשום למסחר 40507570
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/02/2018 11/03/2018 2.22 50 25
30/08/2018 12/09/2018 2.22 25
27/02/2019 10/03/2019 2.22 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.85 -0.02 108.98 0.1
108.75 -0.11 109 0.12
108.5 -0.34 109.41 0.5
108.45 -0.39 111 1.96
108.21 -0.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 21134 הכנסות 7331
נכסים שוטפים 5510 רווח גולמי 4241
נכסים בלתי שוטפים 15624 רווח תפעולי 1345
הון עצמי 2430 רווח לפני מס 934
התחייבות שוטפות 3788 רווח נקי 42
התחייבויות בלתי שוטפות 14916 רווח למניה 2.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.81 -0.06 0 0
14:18 108.85 -0.02 14978 16.3
14:18 108.85 -0.02 11000 11.97
13:49 108.68 -0.17 8625 9.37
13:49 108.87 0 10075 10.97
09:40 108.87 0 300 0.33
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 54.73 292.99
אלוביץ שאול-נציג 6.04 32.35
ילין ק.נאמ 5.24 28.08
ילין ק.גמל 3.25 17.4
תורג'מן דורון 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 108.81 -0.06 49
21/02/2018 108.87 0.06 26
20/02/2018 108.8 -0.06 63
19/02/2018 108.86 -0.15 29
18/02/2018 109.02 0 201
15/02/2018 109.02 -0.02 31
14/02/2018 109.04 0 0
13/02/2018 109.04 0.03 55
12/02/2018 109.01 0.07 25
11/02/2018 108.93 0.47 60
08/02/2018 108.42 -0.46 18
07/02/2018 108.92 0 139
06/02/2018 108.92 -0.06 85
05/02/2018 108.98 0.05 265
04/02/2018 108.93 -0.06 140
01/02/2018 109 -0.21 74
31/01/2018 109.23 0.18 117
30/01/2018 109.03 -0.16 63
29/01/2018 109.21 0.02 24
28/01/2018 109.19 0 0
25/01/2018 109.19 0 241
24/01/2018 109.19 -0.06 64