נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.67
שער פתיחה 100.67 0
שער ממוצע 100.68 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 311.81
מחזור ע.נ. 200000
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 144.98
הון רשום למסחר 144000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 0.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.68 0.01 100.72 0.05
100.67 0 100.73 0.06
100.65 -0.02 100.74 0.07
100.6 -0.07 100.77 0.1
100.57 -0.1 100.8 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1266.7 הכנסות 20.91
נכסים שוטפים 285.75 רווח גולמי 0.31
נכסים בלתי שוטפים 980.95 רווח תפעולי 0.06
הון עצמי 26.05 רווח לפני מס 0.06
התחייבות שוטפות 262.45 רווח נקי 0.04
התחייבויות בלתי שוטפות 978.2 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.68 0.01 0 0
14:15 100.68 0.01 42289 42.58
14:15 100.68 0.01 26000 26.18
13:31 100.68 0.01 31711 31.93
13:27 100.67 0 46000 46.31
13:26 100.67 0 31500 31.71
13:14 100.67 0 22500 22.65
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2017 100.68 0.01 201
10/12/2017 100.67 0.01 95
07/12/2017 100.66 -0.05 43
06/12/2017 100.71 -0.04 232
05/12/2017 100.75 0.09 17
04/12/2017 100.66 0.04 43
03/12/2017 100.62 0 23
30/11/2017 100.62 -0.02 27
29/11/2017 100.64 0 0
28/11/2017 100.64 0.02 16
27/11/2017 100.62 -0.01 84
26/11/2017 100.63 -0.05 165
23/11/2017 100.68 0.12 29
22/11/2017 100.56 0 0
21/11/2017 100.56 0 9
20/11/2017 100.56 0.16 177
19/11/2017 100.4 -0.32 80
16/11/2017 101.04 -0.09 26
15/11/2017 101.13 0.13 91
14/11/2017 101 0 105
13/11/2017 101 0 0