נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.8
שער פתיחה 100.8 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 419.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 145.15
הון רשום למסחר 144000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.72 -0.08 100.8 0
100.71 -0.09 100.86 0.06
100.41 -0.39 100.87 0.07
100.4 -0.4 100.89 0.09
99.9 -0.89 100.9 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1339.08 הכנסות 20.08
נכסים שוטפים 249.23 רווח גולמי 0.21
נכסים בלתי שוטפים 1089.84 רווח תפעולי 0.02
הון עצמי 26.03 רווח לפני מס 0.02
התחייבות שוטפות 224.34 רווח נקי 0.02
התחייבויות בלתי שוטפות 1088.7 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 100.8 0 67
20/08/2017 100.8 0.3 11
17/08/2017 100.83 0.04 280
16/08/2017 100.79 0 71
15/08/2017 100.79 0 57
14/08/2017 100.79 -0.09 109
13/08/2017 100.88 0.07 15
10/08/2017 100.81 0 394
09/08/2017 100.81 0.01 40
08/08/2017 100.8 -0.05 162
07/08/2017 100.85 0.07 769
06/08/2017 100.78 -0.05 69
03/08/2017 100.83 0.07 28
02/08/2017 100.76 -0.01 78
31/07/2017 100.77 -0.11 63
30/07/2017 100.88 0.08 3
27/07/2017 100.8 0.09 596
26/07/2017 100.71 -0.04 67
25/07/2017 100.75 0.03 67
24/07/2017 100.72 0 0
23/07/2017 100.72 0 0