נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110
שער פתיחה 110 0
שער ממוצע 109.67 -0.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 93.74
מחזור ע.נ. 9783
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 106.01
הון רשום למסחר 96666558
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 3.5 16.67 15
20/05/2018 31/05/2018 3.5 16.67 15
19/11/2018 30/11/2018 3.5 16.67 15
20/05/2019 31/05/2019 3.5 16.67 15
19/11/2019 01/12/2019 3.5 16.67 15
20/05/2020 31/05/2020 3.5 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.69 -0.28 110 0
109.68 -0.29 110.7 0.64
109.67 -0.3 111.74 1.58
109.65 -0.32 111.75 1.59
109.61 -0.35 111.79 1.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1265.79 הכנסות 75.91
נכסים שוטפים 100.24 רווח גולמי 32.34
נכסים בלתי שוטפים 1165.55 רווח תפעולי 17.3
הון עצמי 266.79 רווח לפני מס 4.99
התחייבות שוטפות 194.12 רווח נקי 4.33
התחייבויות בלתי שוטפות 804.88 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 109.67 -0.3 0 0
11:50 109.67 -0.3 9783 10.73
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כנפיים 65.82 234.36
אלטשלר שחם ק.גמ 8.49 30.23
הפניקס-משתתפות 5.52 19.66
אלטשלר שחם ק.נא 3.37 12
נץ גידור 0.42 1.48
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 109.67 -0.3 11
18/10/2017 110 0.09 94
17/10/2017 109.9 0.01 77
16/10/2017 109.89 0.03 39
15/10/2017 109.86 -0.37 85
10/10/2017 110.27 -0.01 27
09/10/2017 110.28 0.11 11
08/10/2017 110.16 0.18 21
03/10/2017 109.96 0.35 84
02/10/2017 109.58 -0.07 120
01/10/2017 109.66 0 0
28/09/2017 109.66 -0.35 126
27/09/2017 110.05 0.1 379
26/09/2017 109.94 0.01 49
25/09/2017 109.93 0.05 200
24/09/2017 109.88 0.19 72