נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.71
שער פתיחה 110.71 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21.93
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 56.46
הון רשום למסחר 51000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 01/12/2017 2.5 25
21/05/2018 01/06/2018 2.5 25
20/11/2018 02/12/2018 2.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
110.03 -0.61 110.7 -0.01
110.02 -0.62 110.71 0
109.9 -0.73 110.92 0.19
108.54 -1.96 111.5 0.71
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות 3.54
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 110.71 0 0
20/08/2017 110.71 -0.05 25
17/08/2017 110.76 0.05 13
16/08/2017 110.71 -0.14 250
15/08/2017 110.86 0 137
14/08/2017 110.86 0.64 99
13/08/2017 110.16 0.14 30
10/08/2017 110.01 -0.87 45
09/08/2017 110.97 -0.08 43
08/08/2017 111.06 0 0
07/08/2017 111.06 0 0
06/08/2017 111.06 0 0
03/08/2017 111.06 0.05 93
02/08/2017 111.01 -0.12 22
31/07/2017 111.14 0 0
30/07/2017 111.14 0 0
27/07/2017 111.14 0 0
26/07/2017 111.14 0.01 103
25/07/2017 111.13 -0.33 86
24/07/2017 111.5 0.33 45
23/07/2017 111.13 -0.44 121