נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.11
שער פתיחה 107.11 0
שער ממוצע 107.11 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.22
מחזור ע.נ. 4553
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 21.55
הון רשום למסחר 20120773
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/02/2018 01/02/2018 2.83 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.12 0.01 107.4 0.27
107.11 0 107.47 0.34
107.03 -0.07
106.02 -1.02
106 -1.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 888.76 הכנסות 725.61
נכסים שוטפים 654.34 רווח גולמי 302.7
נכסים בלתי שוטפים 234.42 רווח תפעולי -1.21
הון עצמי 65.12 רווח לפני מס -24.35
התחייבות שוטפות 577.48 רווח נקי -32.17
התחייבויות בלתי שוטפות 246.16 רווח למניה -0.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.11 0 4553 4.88
09:30 107.11 0 4553 4.88
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוצת שביט 66.38 143.03
הכשרה משתתפות 7.03 15.16
הפניקס ק.גמל 6.35 13.69
הכשרה ביטוח 4.58 9.87
שביט רמי 3.43 7.39
הפניקס 0.48 1.04
אקסלנס ת.סל 0.2 0.42
גיטרץ יעקב 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/01/2018 107.11 0 5
22/01/2018 107.11 0.09 40
21/01/2018 107.01 0 0
18/01/2018 107.01 0 0
17/01/2018 107.01 0 0
16/01/2018 107.01 0 23
15/01/2018 107.01 0 0
14/01/2018 107.01 -0.15 4
11/01/2018 107.17 0 0
10/01/2018 107.17 0 0
09/01/2018 107.17 0 0
08/01/2018 107.17 0 171
07/01/2018 107.17 0.01 12
04/01/2018 107.16 0.07 14
03/01/2018 107.09 0.55 34
02/01/2018 106.5 0 0
01/01/2018 106.5 0 0
31/12/2017 106.5 -0.26 18
28/12/2017 106.78 0.55 14
27/12/2017 106.2 -0.27 5
26/12/2017 106.49 0 0
25/12/2017 106.49 0 53
24/12/2017 106.49 0 0