נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.09
שער פתיחה 106.09 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1020.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 388.42
הון רשום למסחר 366120000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 3.45 7.67 15
20/09/2018 30/09/2018 3.45 92.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.02 -0.07 106.12 0.03
106.01 -0.08 106.13 0.04
106 -0.08 106.15 0.06
105.82 -0.25 106.16 0.07
105.81 -0.26 106.18 0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6041 הכנסות 3143
נכסים שוטפים 678 רווח גולמי 745
נכסים בלתי שוטפים 5363 רווח תפעולי 411
הון עצמי 1810 רווח לפני מס 257
התחייבות שוטפות 2684 רווח נקי 168
התחייבויות בלתי שוטפות 1547 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 106.09 0.05 287
15/02/2018 106.04 0.09 414
14/02/2018 105.94 0.03 1767
13/02/2018 105.91 0.01 2683
12/02/2018 105.9 -0.06 3237
11/02/2018 105.96 0.08 245
08/02/2018 105.88 0.02 495
07/02/2018 105.86 0.01 2689
06/02/2018 105.85 -0.14 1088
05/02/2018 106 0 370
04/02/2018 106 -0.03 659
01/02/2018 106.03 0.06 370
31/01/2018 105.97 -0.09 481
30/01/2018 106.07 0.08 449
29/01/2018 105.99 -0.08 333
28/01/2018 106.07 0.02 488
25/01/2018 106.05 0 345
24/01/2018 106.05 0.02 289
23/01/2018 106.03 0.09 371
22/01/2018 105.93 -0.08 990
21/01/2018 106.01 -0.05 1414