נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 122.87
שער פתיחה
שער ממוצע 122.65 -0.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 117541.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 25000
שווי שוק 22055.16
הון רשום למסחר 17957303999
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.87
תשואה לפדיון נטו 0.09
פארי ברוטו 101.73
פארי נטו 101.48
מח"מ ברוטו 4.24
מח"מ נטו 4.3
מקדם תשואה 0.24
זמן לפדיון סופי 4.68
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 5.5 15
21/01/2019 31/01/2019 5.5 15
21/01/2020 31/01/2020 5.5 15
21/01/2021 31/01/2021 5.52 15
21/01/2022 31/01/2022 5.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
122.9 0.02
122.83 -0.03
122.82 -0.04
122.81 -0.05
122.78 -0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 122.87 0.11 121593
24/05/2017 122.74 0.03 139769
23/05/2017 122.7 0.02 55634
22/05/2017 122.68 0 97159
21/05/2017 122.68 0 109754
18/05/2017 122.68 0.01 304642
17/05/2017 122.67 0.17 416050
16/05/2017 122.46 0.2 246477
15/05/2017 122.22 0.07 167040
14/05/2017 122.14 0.1 57002
11/05/2017 122.02 -0.02 82520
10/05/2017 122.04 0.11 156582
09/05/2017 121.91 -0.02 122977
08/05/2017 121.93 0.11 93091
07/05/2017 121.79 -0.02 38855
04/05/2017 121.81 -0.11 84943
03/05/2017 121.94 0.02 65267
30/04/2017 121.92 0.03 36048