נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.28
שער פתיחה 101.28 0
שער ממוצע 101.28 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 75.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 97.19
הון רשום למסחר 95965041
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/09/2017 27/09/2017 0 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 191.53 הכנסות 6.52
נכסים שוטפים 23.37 רווח גולמי -1.15
נכסים בלתי שוטפים 168.17 רווח תפעולי -4.38
הון עצמי 74.24 רווח לפני מס -7.67
התחייבות שוטפות 116.82 רווח נקי -5.76
התחייבויות בלתי שוטפות 0.47 רווח למניה -0.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.28 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדרי גבי 86.02 30.51
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 101.28 0 0
18/09/2017 101.28 0 0
17/09/2017 101.28 0 0
14/09/2017 101.28 0 0
13/09/2017 101.28 0 0
12/09/2017 101.28 0 0
11/09/2017 101.28 0 0
10/09/2017 101.28 0 0
07/09/2017 101.28 0 0
06/09/2017 101.28 0 0
05/09/2017 101.28 0 0
04/09/2017 101.28 0 0
03/09/2017 101.28 0 0
31/08/2017 101.28 0 0
30/08/2017 101.28 0 0
29/08/2017 101.28 0 0
28/08/2017 101.28 0 0
27/08/2017 101.28 0 0