נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.28
שער פתיחה 101.28 0
שער ממוצע 101.28 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 76.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 97.19
הון רשום למסחר 95965041
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/08/2017 27/08/2017 0.01 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 194 הכנסות 3.19
נכסים שוטפים 22.79 רווח גולמי 1.73
נכסים בלתי שוטפים 171.2 רווח תפעולי -0.02
הון עצמי 78.59 רווח לפני מס -1.51
התחייבות שוטפות 114.37 רווח נקי -1.4
התחייבויות בלתי שוטפות 1.04 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.28 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדרי גבי 86.02 27.88
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 101.28 0 0
20/08/2017 101.28 0 0
17/08/2017 101.28 0 0
16/08/2017 101.28 0 0
15/08/2017 101.28 0 0
14/08/2017 101.28 0 0
13/08/2017 101.28 0 0
10/08/2017 101.28 0 0
09/08/2017 101.28 0 0
08/08/2017 101.28 0 0
07/08/2017 101.28 0 0
06/08/2017 101.28 0 0
03/08/2017 101.28 0 0
02/08/2017 104.49 0 0
31/07/2017 104.49 0 0
30/07/2017 104.49 0 0
27/07/2017 104.49 0 0
26/07/2017 104.49 0 528
25/07/2017 104.49 0 726
24/07/2017 104.49 0 1141
23/07/2017 104.49 0 13