נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.92
שער פתיחה 100.92 0
שער ממוצע 100.93 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 136.76
מחזור ע.נ. 368000
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 100.93
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.93 0.01 101.35 0.43
100.84 -0.08 101.56 0.63
100.82 -0.1 102.24 1.31
100.8 -0.12 102.29 1.36
98.8 -2.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1266.7 הכנסות 20.91
נכסים שוטפים 285.75 רווח גולמי 0.31
נכסים בלתי שוטפים 980.95 רווח תפעולי 0.06
הון עצמי 26.05 רווח לפני מס 0.06
התחייבות שוטפות 262.45 רווח נקי 0.04
התחייבויות בלתי שוטפות 978.2 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.93 0.01 0 0
15:55 100.93 0.01 10147 10.24
15:47 100.93 0.01 14736 14.87
15:47 100.93 0.01 212000 213.97
15:47 100.9 -0.02 18000 18.16
11:24 100.93 0.01 24770 25
11:24 100.95 0.03 88347 89.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 100.93 0.01 371
22/11/2017 100.92 0.02 15
21/11/2017 100.9 0.04 314
20/11/2017 100.86 0.03 73
19/11/2017 100.83 0.03 49
16/11/2017 101.19 -0.11 94
15/11/2017 101.3 0.07 625
14/11/2017 101.23 0.02 19
13/11/2017 101.21 -0.01 30
12/11/2017 101.22 0 0
09/11/2017 101.22 0 150
08/11/2017 101.22 0.02 50
07/11/2017 101.2 0 86
06/11/2017 101.2 0.05 70
05/11/2017 101.15 0 0
02/11/2017 101.15 0 0
01/11/2017 101.15 0.06 40
31/10/2017 101.09 0 0
30/10/2017 101.09 0 0
29/10/2017 101.09 0 0
26/10/2017 101.09 0.02 115
25/10/2017 101.07 0 0