נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.3
שער פתיחה 101.3 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 131.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 101.3
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 0.39 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.21 -0.09 101.59 0.29
101.2 -0.1 101.6 0.3
101 -0.3 102.24 0.93
100.11 -1.17 102.74 1.42
100 -1.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1266.7 הכנסות 20.91
נכסים שוטפים 285.75 רווח גולמי 0.31
נכסים בלתי שוטפים 980.95 רווח תפעולי 0.06
הון עצמי 26.05 רווח לפני מס 0.06
התחייבות שוטפות 262.45 רווח נקי 0.04
התחייבויות בלתי שוטפות 978.2 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 101.3 -0.03 100
21/01/2018 101.33 0 0
18/01/2018 101.33 0.1 101
17/01/2018 101.23 0.07 106
16/01/2018 101.16 0.02 108
15/01/2018 101.14 -0.04 38
14/01/2018 101.18 0.07 107
11/01/2018 101.11 0.02 22
10/01/2018 101.09 0 0
09/01/2018 101.09 0.01 94
08/01/2018 101.08 0.04 140
07/01/2018 101.04 -0.11 46
04/01/2018 101.15 -0.03 114
03/01/2018 101.18 0.17 10
02/01/2018 101.01 0.07 30
01/01/2018 100.94 0.04 20
31/12/2017 100.9 0 0
28/12/2017 100.9 -0.05 34
27/12/2017 100.95 0.04 41
26/12/2017 100.91 -0.1 40
25/12/2017 101.01 -0.15 25
24/12/2017 101.16 0 50