נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100
שער פתיחה 100 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 122.31
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 33.25
הון רשום למסחר 33253197
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 01/12/2017 2.7 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
97.54 -2.46 104.99 4.99
97.03 -2.97 105 5
97.02 -2.98 106.93 6.93
97 -3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 496.85 הכנסות 49.3
נכסים שוטפים 403.5 רווח גולמי 4.41
נכסים בלתי שוטפים 93.34 רווח תפעולי -0.19
הון עצמי 103.8 רווח לפני מס -4.77
התחייבות שוטפות 299.02 רווח נקי -5.95
התחייבויות בלתי שוטפות 94.03 רווח למניה -0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 39.94
קנפלר אליהו 36.75 30.58
מצלאוי קלרה 5.23 4.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 100 0 0
22/08/2017 100 0 0
21/08/2017 100 0 0
20/08/2017 100 0 0
17/08/2017 100 0 0
16/08/2017 100 0 0
15/08/2017 100 0 0
14/08/2017 100 0 0
13/08/2017 100 -1.44 25
10/08/2017 101.46 0 0
09/08/2017 101.46 0 0
08/08/2017 101.46 0 0
07/08/2017 101.46 0 5
06/08/2017 101.46 -0.53 26
03/08/2017 102 2.51 10
02/08/2017 99.5 0 0
31/07/2017 99.5 0 0
30/07/2017 99.5 0 0
27/07/2017 99.5 0 0
26/07/2017 99.5 0 0
25/07/2017 99.5 0 0