נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.01
שער פתיחה 101.01 0
שער ממוצע 101.01 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 94.57
מחזור ע.נ. 38167
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 33.59
הון רשום למסחר 33253197
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 2.7 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101 -0.01 101.88 0.86
100.35 -0.65 102.99 1.96
100 -1 103 1.97
98 -2.98 103.4 2.37
103.5 2.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.01 0 9474 9.57
17:24 101 -0.01 9474 9.57
15:47 101 -0.01 6209 6.27
15:47 101.02 0.01 12000 12.12
15:47 101.02 0.01 10484 10.59
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 50.46
קנפלר אליהו 36.75 38.63
מצלאוי קלרה 5.23 5.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 101.01 0 39
21/02/2018 101.01 0 0
20/02/2018 101.01 0.01 26
19/02/2018 101 0 0
18/02/2018 101 -0.21 10
15/02/2018 101.21 -0.77 13
14/02/2018 102 0 0
13/02/2018 102 2.54 111
12/02/2018 99.47 0 0
11/02/2018 99.47 0 0
08/02/2018 99.47 0 0
07/02/2018 99.47 0 0
06/02/2018 99.47 -1.51 66
05/02/2018 101 0 48
04/02/2018 101 0 0
01/02/2018 101 0 0
31/01/2018 101 0 0
30/01/2018 101 -0.32 601
29/01/2018 101.32 -0.03 0
28/01/2018 101.35 0 0
25/01/2018 101.35 0 0