נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.07
שער פתיחה 111.07 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 203.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 166.61
הון רשום למסחר 150000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2017 01/01/2018 4.85 25
20/12/2018 01/01/2019 4.85 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
111 -0.06 111.11 0.04
110.96 -0.1 111.17 0.09
110.95 -0.11
110.8 -0.24
109.02 -1.85
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2658.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 574.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2083.89 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 574.21 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2083.89 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 111.07 -0.02 98
22/08/2017 111.09 0.01 167
21/08/2017 111.08 0.01 459
20/08/2017 111.07 0.03 291
17/08/2017 111.04 -0.07 362
16/08/2017 111.12 0 0
15/08/2017 111.12 0 290
14/08/2017 111.12 0 866
13/08/2017 111.12 0 106
10/08/2017 111.12 0 223
09/08/2017 111.12 0.05 94
08/08/2017 111.07 0 104
07/08/2017 111.07 0 0
06/08/2017 111.07 0.04 104
03/08/2017 111.03 0 0
02/08/2017 111.03 0 652
31/07/2017 111.03 0 0
30/07/2017 111.03 0 178
27/07/2017 111.03 0 444
26/07/2017 111.03 -0.02 774
25/07/2017 111.05 0.04 5250