נתוני מסחר
שע % שינוי
שער בסיס 116.08
שער פתיחה 116.08 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 379.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 139.02
הון רשום למסחר 119759105
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 30/12/2017 2.75 25
19/06/2018 30/06/2018 2.75 20 25
19/12/2018 30/12/2018 2.75 25
19/06/2019 30/06/2019 2.75 20 25
19/12/2019 30/12/2019 2.75 25
19/06/2020 30/06/2020 2.75 20 25
19/12/2020 30/12/2020 2.75 25
19/06/2021 30/06/2021 2.75 20 25
19/12/2021 30/12/2021 2.75 25
19/06/2022 30/06/2022 2.75 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
116.1 0.02 116.21 0.11
116.08 0 116.22 0.12
116.04 -0.03 116.26 0.16
116.02 -0.05 116.4 0.28
115.7 -0.33 117.27 1.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14503.81 הכנסות 3485.42
נכסים שוטפים 8639.42 רווח גולמי 357.24
נכסים בלתי שוטפים 5864.39 רווח תפעולי 202.27
הון עצמי 1763.44 רווח לפני מס 110.29
התחייבות שוטפות 6827.2 רווח נקי 55.06
התחייבויות בלתי שוטפות 5913.16 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אריסון השקעות 47.12 1594.86
ארטמיס ז 5.65 191.14
כלל ביטוח-משתתפ 4.3 145.4
מגדל משתתפות 4.15 140.55
ניר שיתופי 4 135.3
מגדל קופ"ג 3.06 103.51
כלל ביטוח-ק.גמל 1.39 47.1
מגדל ק.נאמ 0.31 10.44
לחמני משה 0.12 4.09
קריסי ירון 0.09 3.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 116.08 0.05 134
20/11/2017 116.02 0.09 173
19/11/2017 115.91 0.09 164
16/11/2017 115.81 0.09 142
15/11/2017 115.71 0.02 153
14/11/2017 115.69 0.03 283
13/11/2017 115.66 0.07 224
12/11/2017 115.58 0.22 329
09/11/2017 115.33 0 158
08/11/2017 115.33 0.01 266
07/11/2017 115.32 0.04 115
06/11/2017 115.27 0.07 262
05/11/2017 115.19 -0.01 154
02/11/2017 115.2 0 330
01/11/2017 115.2 0 0
31/10/2017 115.2 0.03 149
30/10/2017 115.16 0.08 151
29/10/2017 115.07 0.01 501
26/10/2017 115.06 -0.04 124
25/10/2017 115.11 -0.05 99
24/10/2017 115.17 0.05 25
23/10/2017 115.11 0 48