נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 139.36
שער פתיחה 139.36 0
שער ממוצע 139.13 -0.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 134056.47
מחזור ע.נ. 335390
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 22000
שווי שוק 24169.14
הון רשום למסחר 17391626000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 3.24
תשואה לפדיון נטו 2.57
פארי ברוטו 100.82
פארי נטו 100.7
מח"מ ברוטו 15.66
מח"מ נטו 16.64
מקדם תשואה 0.06
זמן לפדיון סופי 24.86
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 5.5 15
21/01/2019 31/01/2019 5.5 15
21/01/2020 31/01/2020 5.5 15
21/01/2021 31/01/2021 5.52 15
21/01/2022 31/01/2022 5.5 15
20/01/2023 31/01/2023 5.5 15
21/01/2024 31/01/2024 5.5 15
21/01/2025 31/01/2025 5.52 15
21/01/2026 30/01/2026 5.48 15
21/01/2027 31/01/2027 5.52 15
21/01/2028 31/01/2028 5.5 15
21/01/2029 31/01/2029 5.52 15
21/01/2030 31/01/2030 5.5 15
21/01/2031 31/01/2031 5.5 15
21/01/2032 30/01/2032 5.48 15
21/01/2033 31/01/2033 5.53 15
20/01/2034 31/01/2034 5.5 15
21/01/2035 31/01/2035 5.5 15
21/01/2036 31/01/2036 5.5 15
21/01/2037 30/01/2037 5.5 15
21/01/2038 31/01/2038 5.52 15
21/01/2039 31/01/2039 5.5 15
20/01/2040 31/01/2040 5.5 15
21/01/2041 31/01/2041 5.52 15
21/01/2042 31/01/2042 5.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
139.01 -0.25 139.13 -0.17
139 -0.26 139.14 -0.16
138.99 -0.27 139.2 -0.11
138.98 -0.27 139.21 -0.11
138.97 -0.28 139.24 -0.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:41 138.97 -0.28 6000 8.34
10:30 139.19 -0.12 26000 36.19
10:30 139.12 -0.17 22000 30.61
10:30 139.12 -0.17 22000 30.61
10:19 139.19 -0.12 30000 41.76
10:18 138.98 -0.27 71953 100
10:18 139.06 -0.22 22000 30.59
10:18 139.07 -0.21 35000 48.67
10:18 139.07 -0.21 56021 77.91
10:18 139.2 -0.11 22000 30.62
10:17 139.2 -0.11 22000 30.62
09:38 139.26 -0.07 360 0.5
09:38 139.26 -0.07 56 0.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 139.36 -0.04 90273
26/03/2017 139.41 0.45 57189
23/03/2017 138.79 -0.37 130815
22/03/2017 139.3 -0.43 51640
21/03/2017 139.9 0.36 148309
20/03/2017 139.4 0.91 280317
19/03/2017 138.14 0.47 174555
16/03/2017 137.5 0.55 136157
15/03/2017 136.75 -0.09 105753
14/03/2017 136.87 0.49 226880
13/03/2017 136.2 0.43 252334
09/03/2017 135.62 0.1 178371
08/03/2017 135.48 -0.24 181436
07/03/2017 135.8 -0.26 155258
06/03/2017 136.15 0.7 317486
05/03/2017 135.2 -0.29 70185
02/03/2017 135.6 -0.37 146680
01/03/2017 136.1 -0.58 85648