נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.36
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 77824.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 6678.04
הון רשום למסחר 6460954315
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון
תשואה לפדיון נטו
פארי ברוטו
פארי נטו
מח"מ ברוטו
מח"מ נטו
מקדם תשואה
זמן לפדיון סופי 0.02
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 103.36 0 0
23/05/2017 103.36 0 0
22/05/2017 103.36 0 0
21/05/2017 103.36 0 0
18/05/2017 103.36 0 0
17/05/2017 103.36 0 0
16/05/2017 103.36 -0.07 995230
15/05/2017 103.43 0 23494
14/05/2017 103.43 0.01 29004
11/05/2017 103.42 0.01 51406
10/05/2017 103.41 0 305433
09/05/2017 103.41 0.01 34572
08/05/2017 103.4 0.01 23796
07/05/2017 103.39 0.02 110210
04/05/2017 103.37 0.02 9150
03/05/2017 103.35 0 110723
30/04/2017 103.35 -0.01 11991
27/04/2017 103.36 0 47348
26/04/2017 103.36 0 17940