נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.94
שער פתיחה 102.94 0
שער ממוצע 102.94 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 75135.84
מחזור ע.נ. 3598382
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 7299.64
הון רשום למסחר 7091161015
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון -0.49
תשואה לפדיון נטו -1.9
פארי ברוטו 102.68
פארי נטו 102.47
מח"מ ברוטו 0.17
מח"מ נטו 0.17
מקדם תשואה 5.79
זמן לפדיון סופי 0.17
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 1 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
102.93 -0.01 102.95 0.01
102.92 -0.02 102.96 0.02
102.87 -0.07 102.97 0.03
102.86 -0.08 103.01 0.07
102.43 -0.5 103.04 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:25 102.94 0 31320 32.24
10:25 102.94 0 127062 130.8
10:20 102.94 0 1000000 1029.4
10:20 102.94 0 1772938 1825.06
10:18 102.94 0 67000 68.97
10:15 102.95 0.01 300000 308.85
10:12 102.95 0.01 100000 102.95
10:02 102.94 0 150301 154.72
09:30 102.94 0 49761 51.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 102.94 -0.01 18790
26/03/2017 102.95 0.03 23203
23/03/2017 102.92 -0.04 36196
22/03/2017 102.96 -0.01 63389
21/03/2017 102.97 -0.07 143394
20/03/2017 103.04 0.08 48534
19/03/2017 102.96 0.05 49910
16/03/2017 102.91 0.21 601242
15/03/2017 102.69 0.02 157384
14/03/2017 102.67 -0.03 168563
13/03/2017 102.7 -0.03 50955
09/03/2017 102.73 -0.03 104439
08/03/2017 102.76 -0.05 64586
07/03/2017 102.81 -0.06 702408
06/03/2017 102.87 0.01 302020
05/03/2017 102.86 -0.01 66760
02/03/2017 102.87 0 343904
01/03/2017 102.87 -0.01 134587