נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.62
שער פתיחה 108.6 -0.02
שער ממוצע 108.59 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1123.63
מחזור ע.נ. 407147
מספר עסקאות 60
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 465.46
הון רשום למסחר 428881200
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 05/07/2018 2.3 25
25/12/2018 06/01/2019 2.3 50 25
24/06/2019 05/07/2019 2.3 25
25/12/2019 05/01/2020 2.3 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.55 -0.06 108.63 0.01
108.52 -0.09 108.67 0.05
108.5 -0.11 109.2 0.53
108.47 -0.14 109.6 0.9
108.41 -0.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5983 הכנסות 2896
נכסים שוטפים 2227 רווח גולמי 896
נכסים בלתי שוטפים 3756 רווח תפעולי 252
הון עצמי 1431 רווח לפני מס 138
התחייבות שוטפות 1542 רווח נקי 102
התחייבויות בלתי שוטפות 3010 רווח למניה 1.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.53 -0.08 0 0
17:24 108.53 -0.08 33808 36.69
16:05 108.53 -0.08 21642 23.49
14:49 108.52 -0.09 7429 8.06
14:49 108.55 -0.06 9367 10.17
14:25 108.55 -0.06 40800 44.29
14:23 108.55 -0.06 54362 59.01
13:58 108.55 -0.06 21713 23.57
13:40 108.55 -0.06 7587 8.24
13:40 108.56 -0.06 24656 26.77
12:59 108.55 -0.06 16171 17.55
11:53 108.6 -0.02 1715 1.86
11:53 108.6 -0.02 10000 10.86
11:37 108.6 -0.02 29266 31.78
11:37 108.6 -0.02 10000 10.86
10:22 108.87 0.23 1506 1.64
10:22 108.65 0.03 1758 1.91
10:22 108.65 0.03 21575 23.44
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 45.45 1552.32
כלל ביטוח-ק.גמל 4.62 157.9
פסגות ק.גמל 2.65 90.45
פסגות נ.תיקים 2.59 88.44
פסגות תעודות סל 1.1 37.4
פסגות ק.נאמ 0.69 23.7
כלל החז ביטוח 0.42 14.33
אראל עמירם 0.05 1.85
פסגות ביטוח 0.01 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 108.53 -0.08 442
17/01/2018 108.62 -0.05 319
16/01/2018 108.67 0.14 315
15/01/2018 108.52 0.04 555
14/01/2018 108.48 -0.01 836
11/01/2018 108.49 0.01 311
10/01/2018 108.48 -0.02 354
09/01/2018 108.5 0.03 629
08/01/2018 108.47 0.15 422
07/01/2018 108.31 0.07 391
04/01/2018 108.23 -0.07 436
03/01/2018 108.31 -0.04 333
02/01/2018 108.35 0.05 733
01/01/2018 108.3 0.12 305
31/12/2017 108.17 -0.09 384
28/12/2017 108.27 0.01 572
27/12/2017 108.26 0.05 2794
26/12/2017 108.21 0.01 302
25/12/2017 108.2 0.07 527
24/12/2017 108.12 0.28 725
21/12/2017 108.35 -0.1 1104
20/12/2017 108.46 0.09 488