נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.39
שער פתיחה 105.39 0
שער ממוצע 105.32 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 541.41
מחזור ע.נ. 286028
מספר עסקאות 56
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 240.32
הון רשום למסחר 228158400
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/12/2017 05/01/2018 3.49 62.5 15
24/06/2018 05/07/2018 3.49 15
25/12/2018 06/01/2019 3.49 37.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.37 -0.02 105.4 0.01
105.34 -0.05 105.43 0.04
105.33 -0.06 105.45 0.06
105.32 -0.07 105.46 0.07
105.26 -0.12 105.47 0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6372 הכנסות 1921
נכסים שוטפים 2609 רווח גולמי 591
נכסים בלתי שוטפים 3763 רווח תפעולי 169
הון עצמי 1398 רווח לפני מס 94
התחייבות שוטפות 1788 רווח נקי 70
התחייבויות בלתי שוטפות 3186 רווח למניה 0.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.33 -0.06 0 0
17:24 105.4 0.01 24787 26.13
16:09 105.32 -0.07 213942 225.32
13:24 105.3 -0.09 11956 12.59
13:24 105.3 -0.09 10000 10.53
12:31 105.25 -0.13 12131 12.77
12:31 105.32 -0.07 2892 3.05
12:05 105.32 -0.07 608 0.64
12:05 105.36 -0.03 9712 10.23
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דיסקונט השקעות 45.65 1392.49
כלל ביטוח-ק.גמל 4.64 141.64
פסגות ק.גמל 2.66 81.14
פסגות נ.תיקים 2.6 79.33
פסגות תעודות סל 1.1 33.55
פסגות ק.נאמ 0.7 21.26
כלל החז ביטוח 0.42 12.85
אראל עמירם 0.05 1.66
פסגות ביטוח 0.01 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105.39 -0.04 231
17/08/2017 105.43 0.02 155
16/08/2017 105.41 0.02 302
15/08/2017 105.39 0.05 82
14/08/2017 105.34 -0.05 558
13/08/2017 105.39 -0.08 633
10/08/2017 105.47 -0.03 289
09/08/2017 105.5 0 354
08/08/2017 105.5 0.1 78
07/08/2017 105.39 0.01 77
06/08/2017 105.38 -0.04 73
03/08/2017 105.42 0.01 52
02/08/2017 105.41 0.03 180
31/07/2017 105.38 -0.03 245
30/07/2017 105.41 0 113
27/07/2017 105.41 0.01 189
26/07/2017 105.4 0.02 546
25/07/2017 105.38 -0.02 329
24/07/2017 105.4 -0.05 381
23/07/2017 105.45 0.03 210