נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 120.95
שער פתיחה
שער ממוצע 120.95 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 357
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8300
שווי שוק 302.37
הון רשום למסחר 250000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 1.92 25
21/05/2018 31/05/2018 1.92 25
19/11/2018 30/11/2018 1.92 25
20/05/2019 31/05/2019 1.92 25
19/11/2019 01/12/2019 1.92 25
20/05/2020 31/05/2020 1.92 25
19/11/2020 30/11/2020 1.92 25
20/05/2021 31/05/2021 1.92 25
19/11/2021 30/11/2021 1.92 25
20/05/2022 31/05/2022 1.92 25
20/11/2022 30/11/2022 1.92 25
21/05/2023 31/05/2023 1.92 25
19/11/2023 30/11/2023 1.92 25
20/05/2024 31/05/2024 1.92 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
120.95 0
120.87 -0.07
118.8 -1.78
118.53 -2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2892.57 הכנסות 0.15
נכסים שוטפים 59.88 רווח גולמי 0.15
נכסים בלתי שוטפים 2832.69 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 59.88 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2832.69 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 120.95 0.01 151
22/08/2017 120.94 0.23 709
21/08/2017 120.66 0.12 220
20/08/2017 120.52 0.46 468
17/08/2017 119.97 0.26 285
16/08/2017 119.66 -0.13 110
15/08/2017 119.82 -0.15 177
14/08/2017 120 -0.17 105
13/08/2017 120.2 -0.07 306
10/08/2017 120.29 -0.09 554
09/08/2017 120.4 -0.08 185
08/08/2017 120.5 0.12 273
07/08/2017 120.35 0.03 339
06/08/2017 120.31 -0.02 187
03/08/2017 120.33 0.07 245
02/08/2017 120.25 -0.12 229
31/07/2017 120.39 -0.03 218
30/07/2017 120.43 0.18 137
27/07/2017 120.21 0.12 413
26/07/2017 120.06 -0.04 181
25/07/2017 120.11 -0.03 244