נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.87
שער פתיחה 103.87 0
שער ממוצע 103.87 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 42806.01
מחזור ע.נ. 2061087
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 17420.84
הון רשום למסחר 16770154000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.14
תשואה לפדיון נטו -0.55
פארי ברוטו 100.6
פארי נטו 100.51
מח"מ ברוטו 0.85
מח"מ נטו 0.85
מקדם תשואה 1.18
זמן לפדיון סופי 0.85
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 4 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.87 0 103.88 0.01
103.86 -0.01 103.89 0.02
103.85 -0.02 103.94 0.07
103.84 -0.03 103.95 0.08
103.8 -0.07 104 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:05 103.88 0.01 1000000 1038.8
10:05 103.88 0.01 959014 996.22
10:05 103.87 0 40986 42.57
10:01 103.86 -0.01 52087 54.1
09:49 103.88 0.01 9000 9.35
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 103.87 0.01 58235
26/03/2017 103.86 -0.01 11415
23/03/2017 103.87 0.01 6401
22/03/2017 103.86 0 6508
21/03/2017 103.86 0 11973
20/03/2017 103.86 0 33450
19/03/2017 103.86 0 47179
16/03/2017 103.86 0 52776
15/03/2017 103.86 0 26116
14/03/2017 103.86 0 14347
13/03/2017 103.86 0.01 98945
09/03/2017 103.85 -0.01 14092
08/03/2017 103.86 0 11171
07/03/2017 103.86 0 33658
06/03/2017 103.86 0.02 21627
05/03/2017 103.84 -0.01 4616
02/03/2017 103.85 0.01 17568
01/03/2017 103.84 -0.01 35803