נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.89
שער פתיחה 103.89 0
שער ממוצע 103.89 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 41771.15
מחזור ע.נ. 8782087
מספר עסקאות 65
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 17422.51
הון רשום למסחר 16770154000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.14
תשואה לפדיון נטו -0.61
פארי ברוטו 100.9
פארי נטו 100.76
מח"מ ברוטו 0.77
מח"מ נטו 0.77
מקדם תשואה 1.29
זמן לפדיון סופי 0.78
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 4 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.89 0 103.92 0.03
103.88 -0.01 103.93 0.04
103.87 -0.02 104 0.11
103.86 -0.03 104.19 0.29
103.85 -0.04 105 1.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 103.89 0 0 0
16:24 103.89 0 380680 395.49
15:46 103.9 0.01 29000 30.13
15:38 103.89 0 500000 519.45
15:31 103.89 0 382537 397.42
15:26 103.89 0 60000 62.33
15:05 103.89 0 96256 100
15:00 103.89 0 960000 997.34
14:58 103.89 0 1000000 1038.9
14:58 103.89 0 1000000 1038.9
14:58 103.89 0 1000000 1038.9
14:58 103.89 0 1000000 1038.9
14:56 103.89 0 132572 137.73
14:52 103.89 0 97000 100.77
14:31 103.89 0 57000 59.22
13:58 103.89 0 29442 30.59
13:53 103.89 0 35408 36.79
13:52 103.89 0 45800 47.58
13:02 103.89 0 1360000 1412.9
12:59 103.89 0 91743 95.31
12:59 103.89 0 30499 31.69
12:50 103.89 0 29000 30.13
10:47 103.89 0 91000 94.54
10:35 103.89 0 334500 347.51
09:30 103.89 0 39650 41.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 103.89 0 9124
20/04/2017 103.89 0 2138
19/04/2017 103.89 0 73286
18/04/2017 103.89 -0.02 73440
13/04/2017 103.91 0.03 17692
12/04/2017 103.88 -0.01 3669
09/04/2017 103.89 0.01 5914
06/04/2017 103.88 -0.01 15429
05/04/2017 103.89 0.01 18951
04/04/2017 103.88 0.02 15322
03/04/2017 103.86 -0.01 7951
02/04/2017 103.87 -0.02 3568
30/03/2017 103.89 0.01 32441
29/03/2017 103.88 0.01 3622
28/03/2017 103.87 0 90526
27/03/2017 103.87 0.01 58235
26/03/2017 103.86 -0.01 11415