נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.93
שער פתיחה 103.93 0
שער ממוצע 103.93 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 39754.12
מחזור ע.נ. 5425046
מספר עסקאות 21
תנועה מינימלית 29000
שווי שוק 17434.25
הון רשום למסחר 16770154000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.06
תשואה לפדיון נטו -0.78
פארי ברוטו 101.23
פארי נטו 101.05
מח"מ ברוטו 0.69
מח"מ נטו 0.69
מקדם תשואה 1.45
זמן לפדיון סופי 0.69
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 4 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.92 -0.01 103.96 0.03
103.91 -0.02 103.98 0.05
103.9 -0.03 103.99 0.06
103.89 -0.04 104 0.07
103.88 -0.05 104.23 0.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:03 103.96 0.03 29000 30.15
15:02 103.92 -0.01 51434 53.45
15:02 103.93 0 29000 30.14
14:53 103.98 0.05 29000 30.15
14:51 103.92 -0.01 96271 100.04
14:51 103.92 -0.01 41804 43.44
14:37 103.92 -0.01 88000 91.45
14:30 103.93 0 180890 188
14:30 103.93 0 66035 68.63
14:01 103.93 0 1500000 1558.95
13:58 103.93 0 639430 664.56
13:58 103.93 0 200000 207.86
13:30 103.92 -0.01 50196 52.16
13:16 103.92 -0.01 80000 83.14
12:09 103.91 -0.02 29000 30.13
12:04 103.91 -0.02 94986 98.7
11:17 103.91 -0.02 1000000 1039.1
11:17 103.91 -0.02 545462 566.79
11:17 103.91 -0.02 190000 197.43
11:17 103.92 -0.01 264538 274.91
10:35 103.92 -0.01 220000 228.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 103.93 -0.01 2085
23/05/2017 103.94 0.02 10511
22/05/2017 103.92 0 22896
21/05/2017 103.92 0.01 18737
18/05/2017 103.91 -0.02 6718
17/05/2017 103.93 0.01 32985
16/05/2017 103.92 0.03 15464
15/05/2017 103.89 -0.01 13279
14/05/2017 103.9 0 5590
11/05/2017 103.9 0 10095
10/05/2017 103.9 0 10252
09/05/2017 103.9 0 27053
08/05/2017 103.9 0.01 10974
07/05/2017 103.89 -0.01 14512
04/05/2017 103.9 0 67295
03/05/2017 103.9 0 16573
30/04/2017 103.9 0 12722
27/04/2017 103.9 0.01 11955
26/04/2017 103.89 0 990