נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.69
שער פתיחה 105.69 0
שער ממוצע 105.65 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 401.67
מחזור ע.נ. 234439
מספר עסקאות 67
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 198.15
הון רשום למסחר 187500000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 3.15 50 15
19/06/2018 01/07/2018 3.15 15
20/12/2018 31/12/2018 3.15 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.68 -0.01 105.7 0.01
105.65 -0.04 105.73 0.04
105.64 -0.05 105.74 0.05
105.53 -0.15 105.75 0.06
105.43 -0.25 105.76 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1894.04 הכנסות 603.26
נכסים שוטפים 632.97 רווח גולמי 113.97
נכסים בלתי שוטפים 1261.08 רווח תפעולי 58.87
הון עצמי 410.31 רווח לפני מס 15.5
התחייבות שוטפות 326.68 רווח נקי 0.75
התחייבויות בלתי שוטפות 1157.06 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.68 -0.01 0 0
17:24 105.68 -0.01 53634 56.68
17:08 105.68 -0.01 18013 19.04
13:50 105.68 -0.01 24691 26.09
13:28 105.68 -0.01 2522 2.67
13:28 105.67 -0.02 9814 10.37
13:14 105.67 -0.02 12564 13.28
11:31 105.62 -0.07 2970 3.14
11:31 105.62 -0.07 8555 9.04
11:07 105.62 -0.07 7650 8.08
11:07 105.62 -0.07 13850 14.63
10:48 105.62 -0.07 11640 12.29
10:40 105.58 -0.1 1809 1.91
10:40 105.58 -0.1 2294 2.42
10:40 105.62 -0.07 13 0.01
10:40 105.64 -0.05 18923 19.99
10:40 105.65 -0.04 18726 19.78
10:40 105.69 0 15469 16.35
10:12 105.69 0 28 0.03
09:33 105.63 -0.06 11274 11.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.91 649.11
לאומי 15 191.3
מגדל משתתפות 5.19 66.23
כלל ביטוח-משתתפ 3.91 49.91
מגדל קופ"ג 3.6 45.91
כלל ביטוח-ק.גמל 1.11 14.2
מגדל ק.נאמ 0.63 8.08
גב ים 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 105.68 -0.01 248
18/09/2017 105.69 0.05 75
17/09/2017 105.64 0.04 127
14/09/2017 105.6 0.03 70
13/09/2017 105.57 -0.04 26
12/09/2017 105.61 0.01 178
11/09/2017 105.6 0.05 54
10/09/2017 105.55 -0.03 131
07/09/2017 105.58 0.05 211
06/09/2017 105.53 0.01 109
05/09/2017 105.52 0.03 224
04/09/2017 105.49 0.05 275
03/09/2017 105.44 0.01 274
31/08/2017 105.43 0.01 154
30/08/2017 105.42 -0.03 95
29/08/2017 105.45 -0.09 124
28/08/2017 105.54 0.07 31
27/08/2017 105.47 -0.01 74
24/08/2017 105.48 0.02 93
23/08/2017 105.46 -0.11 34
22/08/2017 105.58 0.03 85