נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.48
שער פתיחה 105.48 0
שער ממוצע 105.54 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 439.93
מחזור ע.נ. 56850
מספר עסקאות 63
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 197.91
הון רשום למסחר 187500000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 3.15 50 15
19/06/2018 01/07/2018 3.15 15
20/12/2018 31/12/2018 3.15 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.47 -0.01 105.58 0.09
105.43 -0.05 105.61 0.12
105.42 -0.06 105.64 0.15
105.41 -0.07 105.65 0.16
105.4 -0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1933.59 הכנסות 615.85
נכסים שוטפים 646.18 רווח גולמי 116.35
נכסים בלתי שוטפים 1287.41 רווח תפעולי 60.09
הון עצמי 418.87 רווח לפני מס 15.82
התחייבות שוטפות 333.5 רווח נקי 0.76
התחייבויות בלתי שוטפות 1181.22 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.55 0.07 0 0
17:24 105.62 0.13 19216 20.3
13:34 105.62 0.13 9679 10.22
13:34 105.6 0.11 10 0.01
13:34 105.57 0.09 165 0.17
13:34 105.57 0.09 2335 2.47
13:34 105.56 0.08 2500 2.64
13:34 105.55 0.07 5120 5.4
13:23 105.43 -0.05 6825 7.2
13:23 105.43 -0.05 10000 10.54
13:23 105.43 -0.05 1000 1.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.91 646.42
לאומי 15 190.51
מגדל משתתפות 5.19 65.96
מגדל קופ"ג 3.6 45.72
מגדל ק.נאמ 0.63 8.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 105.55 0.07 60
20/08/2017 105.48 0 1076
17/08/2017 105.48 0.02 323
16/08/2017 105.46 0.07 263
15/08/2017 105.39 0.01 95
14/08/2017 105.38 -0.06 121
13/08/2017 105.44 0.08 98
10/08/2017 105.36 -0.04 78
09/08/2017 105.4 -0.01 199
08/08/2017 105.41 0.01 57
07/08/2017 105.4 0.04 55
06/08/2017 105.36 -0.03 3324
03/08/2017 105.39 0.01 63
02/08/2017 105.38 0.02 633
31/07/2017 105.36 -0.09 96
30/07/2017 105.46 0.09 367
27/07/2017 105.37 0 183
26/07/2017 105.37 -0.06 289
25/07/2017 105.43 0.03 553
24/07/2017 105.4 0.09 284
23/07/2017 105.31 -0.02 27