נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.38
שער פתיחה 105.38 0
שער ממוצע 105.38 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 429.09
מחזור ע.נ. 2251
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 98.79
הון רשום למסחר 93750000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 3.15 15
20/12/2018 31/12/2018 3.15 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.38 0 105.41 0.03
105.37 -0.01 105.45 0.07
105.34 -0.04 105.47 0.09
105.33 -0.05 105.48 0.09
105.49 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1987.27 הכנסות 943.91
נכסים שוטפים 688.1 רווח גולמי 186.62
נכסים בלתי שוטפים 1299.17 רווח תפעולי 102.29
הון עצמי 454.02 רווח לפני מס 48.69
התחייבות שוטפות 360 רווח נקי 27.31
התחייבויות בלתי שוטפות 1173.24 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.38 0 2250 2.37
17:24 105.38 0 2250 2.37
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.76 626.67
לאומי 14.96 184.69
כלל ביטוח-משתתפ 6.51 80.35
מגדל משתתפות 4.73 58.35
מגדל קופ"ג 3.6 44.44
מגדל ק.נאמ 0.62 7.65
כלל ביטוח-ק.גמל 0.31 3.88
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 105.38 0 2
17/01/2018 105.38 -0.08 92
16/01/2018 105.46 0.01 7
15/01/2018 105.45 0.04 147
14/01/2018 105.41 0.07 34
11/01/2018 105.34 0 0
10/01/2018 105.34 -0.03 41
09/01/2018 105.37 -0.03 16
08/01/2018 105.4 -0.02 22
07/01/2018 105.42 0.06 49
04/01/2018 105.36 0.02 155
03/01/2018 105.34 -0.02 36
02/01/2018 105.36 -0.04 36
01/01/2018 105.4 0.07 134
31/12/2017 105.33 0 262
28/12/2017 105.33 0 5
27/12/2017 105.33 0.08 145
26/12/2017 105.25 0.01 136
25/12/2017 105.24 -0.01 57
24/12/2017 105.25 -0.05 21
21/12/2017 105.3 0.02 22
20/12/2017 105.28 0.09 44
19/12/2017 105.19 2.53 1443