נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.55
שער פתיחה
שער ממוצע 105.55 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1060.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 1038.12
הון רשום למסחר 983533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/06/2018 10/07/2018 2.8 25
30/06/2019 10/07/2019 2.8 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.55 0
105.48 -0.07
105.45 -0.09
105.42 -0.12
105.3 -0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 105.55 -0.03 141
22/08/2017 105.58 0.01 132
21/08/2017 105.57 0.06 207
20/08/2017 105.51 0.08 260
17/08/2017 105.43 0.04 135
16/08/2017 105.39 -0.09 192
15/08/2017 105.49 0.08 1610
14/08/2017 105.41 -0.14 250
13/08/2017 105.56 -0.28 297
10/08/2017 105.86 0.35 328
09/08/2017 105.49 -0.13 188
08/08/2017 105.63 -0.13 460
07/08/2017 105.77 0.05 197
06/08/2017 105.72 0.05 174
03/08/2017 105.67 0.09 540
02/08/2017 105.57 0.01 179
31/07/2017 105.56 0.06 347
30/07/2017 105.5 -0.01 97
27/07/2017 105.51 -0.01 430
26/07/2017 105.52 0.01 189
25/07/2017 105.51 -0.09 2612