נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.08
שער פתיחה 106.08 0
שער ממוצע 106 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1038.18
מחזור ע.נ. 144252
מספר עסקאות 62
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 1041.95
הון רשום למסחר 983533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/06/2018 10/07/2018 2.8 25
30/06/2019 10/07/2019 2.8 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.91 -0.16 105.99 -0.08
105.88 -0.19 106 -0.08
105.85 -0.22 106.1 0.02
105.84 -0.23 106.13 0.05
105.82 -0.25 106.2 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4414.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 411.93 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4002.62 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.43 רווח לפני מס 0.35
התחייבות שוטפות 378.73 רווח נקי 0.22
התחייבויות בלתי שוטפות 4002.4 רווח למניה 2170
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 105.94 -0.13 0 0
16:24 105.91 -0.16 82289 87.15
16:05 105.98 -0.09 10000 10.6
15:40 106 -0.08 10892 11.55
10:52 106 -0.08 11806 12.51
10:52 106.01 -0.07 19309 20.47
10:52 106.01 -0.07 13 0.01
10:52 106.01 -0.07 258 0.27
10:52 106.01 -0.07 5 0.01
10:52 106.01 -0.07 5 0.01
10:52 106.01 -0.07 13 0.01
10:52 106.01 -0.07 29 0.03
10:52 106.02 -0.06 9500 10.07
09:39 106.08 0 133 0.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 106.08 -0.15 543
18/10/2017 106.24 0.14 1490
17/10/2017 106.09 -0.02 262
16/10/2017 106.11 0.48 365
15/10/2017 105.6 0.02 196
10/10/2017 105.58 -0.12 62
09/10/2017 105.71 0.14 478
08/10/2017 105.56 -0.01 56
03/10/2017 105.57 0.01 180
02/10/2017 105.56 -0.01 682
01/10/2017 105.57 -0.14 1356
28/09/2017 105.72 0.12 403
27/09/2017 105.59 0.02 952
26/09/2017 105.57 -0.17 896
25/09/2017 105.75 0.05 10973
24/09/2017 105.7 -0.12 176