נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.71
שער פתיחה 109.56 -0.14
שער ממוצע 109.67 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 318.78
מחזור ע.נ. 138647
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 308.77
הון רשום למסחר 281571355
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/11/2017 05/12/2017 6 33.33 15
25/11/2018 05/12/2018 6 33.33 15
24/11/2019 05/12/2019 6 33.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.64 -0.06 109.7 -0.01
109.63 -0.07 109.78 0.06
109.4 -0.28 109.8 0.08
109.01 -0.64 109.83 0.11
110.15 0.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.09
הון עצמי 0 רווח לפני מס -0.09
התחייבות שוטפות 0 רווח נקי -0.09
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 109.66 -0.05 0 0
16:24 109.64 -0.06 12123 13.29
14:48 109.64 -0.06 14604 16.01
14:35 109.7 -0.01 12823 14.07
14:35 109.7 -0.01 7177 7.87
14:10 109.7 -0.01 26099 28.63
14:10 109.69 -0.02 23901 26.22
13:41 109.64 -0.06 9433 10.34
12:31 109.7 -0.01 9100 9.98
12:30 109.64 -0.06 8077 8.86
12:30 109.64 -0.06 10000 10.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 109.71 0 401
18/09/2017 109.71 0.05 129
17/09/2017 109.65 0.03 350
14/09/2017 109.62 -0.03 251
13/09/2017 109.65 0.02 188
12/09/2017 109.63 0.01 290
11/09/2017 109.62 0.04 45
10/09/2017 109.58 -0.02 4441
07/09/2017 109.6 0 564
06/09/2017 109.6 0.02 74
05/09/2017 109.58 0.02 127
04/09/2017 109.56 -0.01 67
03/09/2017 109.57 0.01 88
31/08/2017 109.56 -0.02 141
30/08/2017 109.58 0.01 181
29/08/2017 109.57 -0.03 125
28/08/2017 109.6 0.01 204
27/08/2017 109.59 0.02 33