נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.69
שער פתיחה 106.6 -0.08
שער ממוצע 106.7 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 297.64
מחזור ע.נ. 826714
מספר עסקאות 26
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 200.27
הון רשום למסחר 187714237
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/11/2018 05/12/2018 6 50 15
24/11/2019 05/12/2019 6 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.79 0.09 106.8 0.1
106.55 -0.13 106.9 0.2
106.54 -0.14 106.99 0.28
106.52 -0.16 107 0.29
106.51 -0.17 107.98 1.21
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.16
הון עצמי 0 רווח לפני מס -0.16
התחייבות שוטפות 0 רווח נקי -0.16
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.69 0 18440 19.67
17:24 106.75 0.06 18440 19.68
16:21 106.69 0 5355 5.71
16:21 106.69 0 244645 261.01
14:57 106.69 0 13862 14.79
14:57 106.72 0.03 12000 12.81
12:01 106.69 0 91493 97.61
12:01 106.69 0 50000 53.35
12:00 106.69 0 75000 80.02
12:00 106.69 0 50000 53.35
12:00 106.69 0 75000 80.02
12:00 106.69 0 50000 53.35
12:00 106.69 0 96508 102.96
12:00 106.69 0 28492 30.4
11:42 106.69 0 11999 12.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 106.69 0 882
17/01/2018 106.69 0.05 66
16/01/2018 106.64 -0.18 377
15/01/2018 106.83 0.21 85
14/01/2018 106.61 -0.09 168
11/01/2018 106.71 0 185
10/01/2018 106.71 -0.07 57
09/01/2018 106.78 0.23 45
08/01/2018 106.53 0 6
07/01/2018 106.53 0.07 129
04/01/2018 106.46 -0.02 50
03/01/2018 106.48 0.02 99
02/01/2018 106.46 -0.05 136
01/01/2018 106.51 0.19 315
31/12/2017 106.31 0.03 68
28/12/2017 106.28 -0.08 119
27/12/2017 106.36 0.08 259
26/12/2017 106.28 -0.06 137
25/12/2017 106.34 0.08 106
24/12/2017 106.26 -0.04 125
21/12/2017 106.3 0.02 160