נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.94
שער פתיחה 112.94 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 33.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 135.53
הון רשום למסחר 120000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/12/2017 15/12/2017 2.15 25
04/06/2018 15/06/2018 2.15 25
04/12/2018 16/12/2018 2.15 25
04/06/2019 16/06/2019 2.15 25
04/12/2019 15/12/2019 2.15 25
04/06/2020 15/06/2020 2.15 25
04/12/2020 15/12/2020 2.15 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.6 -0.3 113.76 0.73
112.59 -0.31 115.14 1.95
112.5 -0.39 115.19 1.99
111.7 -1.1 115.2 2
111.52 -1.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות 11.84
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 112.94 0.45 34
20/11/2017 112.43 0.02 37
19/11/2017 112.41 0.16 43
16/11/2017 112.23 0.16 25
15/11/2017 112.05 0.01 19
14/11/2017 112.04 0 0
13/11/2017 112.04 0.02 17
12/11/2017 112.02 0.22 53
09/11/2017 111.77 0 0
08/11/2017 111.77 0.99 45
07/11/2017 110.67 0 0
06/11/2017 110.67 0 0
05/11/2017 110.67 0 0
02/11/2017 110.67 0 0
01/11/2017 110.67 -0.34 14
31/10/2017 111.05 0 0
30/10/2017 111.05 0 0
29/10/2017 111.05 0 0
26/10/2017 111.05 -0.45 47
25/10/2017 111.55 0 0
24/10/2017 111.55 -0.04 11
23/10/2017 111.6 0 0