נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.7
שער פתיחה 108.7 0
שער ממוצע 108.51 -0.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 44.83
מחזור ע.נ. 32000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 53.09
הון רשום למסחר 48928800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
13/12/2017 25/12/2017 3.08 25 25
15/06/2018 25/06/2018 3.08 25
15/12/2018 25/12/2018 3.08 37.5 25
15/06/2019 25/06/2019 3.08 25
25/12/2019 25/12/2019 3.08 37.5 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.5 -0.18 109.54 0.77
107.88 -0.75 109.55 0.78
107.87 -0.76 109.99 1.19
107.1 -1.47
107.03 -1.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.06 הכנסות 194.88
נכסים שוטפים 459.21 רווח גולמי 36.04
נכסים בלתי שוטפים 1626.84 רווח תפעולי 29.95
הון עצמי 806.65 רווח לפני מס 14.02
התחייבות שוטפות 252.76 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.64 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:07 108.5 -0.18 14519 15.75
10:07 108.51 -0.17 17481 18.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 92.57
שניידר אלכס ז 37.08 92.2
הראל ק.נאמ 5.98 14.86
שריקי רמי 0.39 0.97
הראל ק.גמל 0.12 0.29
הראל ת.סל 0.07 0.17
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 108.7 0 0
15/11/2017 108.7 0 0
14/11/2017 108.7 0 0
13/11/2017 108.7 0 0
12/11/2017 108.7 0 0
09/11/2017 108.7 0 0
08/11/2017 108.7 -0.05 5
07/11/2017 108.75 0 0
06/11/2017 108.75 0 0
05/11/2017 108.75 0 0
02/11/2017 108.75 0 26
01/11/2017 108.75 0 0
31/10/2017 108.75 0 0
30/10/2017 108.75 1.5 163
29/10/2017 107.14 0 0
26/10/2017 107.14 -0.54 9
25/10/2017 107.72 0 0
24/10/2017 107.72 0 0
23/10/2017 107.72 0 0
22/10/2017 107.72 -0.26 20