נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.24
שער פתיחה 99.24 0
שער ממוצע 99.24 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8942.21
מחזור ע.נ. 6951976
מספר עסקאות 45
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 11718.07
הון רשום למסחר 11807807001
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.32
תשואה לפדיון נטו 0.29
פארי ברוטו 100.02
פארי נטו 100.02
מח"מ ברוטו 4.59
מח"מ נטו 4.59
מקדם תשואה 0.22
זמן לפדיון סופי 4.61
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.23 -0.01 99.24 0
99.2 -0.04 99.25 0.01
99.14 -0.1 99.38 0.14
99.12 -0.12 99.4 0.16
99.11 -0.13 99.53 0.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 99.24 0 655371 650.39
16:24 99.24 0 655371 650.39
15:51 99.24 0 85884 85.23
15:41 99.24 0 4266890 4234.46
15:41 99.24 0 500000 496.2
15:41 99.24 0 233110 231.34
15:12 99.24 0 300000 297.72
14:57 99.24 0 125000 124.05
14:57 99.24 0 150000 148.86
14:31 99.23 -0.01 100000 99.23
12:17 99.24 0 100000 99.24
11:51 99.24 0 30000 29.77
10:39 99.21 -0.03 254542 252.53
10:39 99.22 -0.02 151179 150
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 99.24 0 6899
20/04/2017 99.24 0.02 34583
19/04/2017 99.22 0.01 25073
18/04/2017 99.21 -0.04 16125
13/04/2017 99.25 -0.02 3619
12/04/2017 99.27 0 2624
09/04/2017 99.27 -0.01 3579
06/04/2017 99.28 -0.02 8374
05/04/2017 99.3 0.02 2078
04/04/2017 99.28 0 59166
03/04/2017 99.28 0.03 6862
02/04/2017 99.25 0 3336
30/03/2017 99.25 0.01 15126
29/03/2017 99.24 0 36708
28/03/2017 99.24 0.01 53928
27/03/2017 99.23 -0.01 57047
26/03/2017 99.24 0.01 6737