נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.5
שער פתיחה 99.5 0
שער ממוצע 99.44 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10962.19
מחזור ע.נ. 3155437
מספר עסקאות 16
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 12397.99
הון רשום למסחר 12467807001
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.24
תשואה לפדיון נטו 0.22
פארי ברוטו 100
פארי נטו 100
מח"מ ברוטו 4.51
מח"מ נטו 4.51
מקדם תשואה 0.22
זמן לפדיון סופי 4.52
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.41 -0.09 99.44 -0.06
99.4 -0.1 99.45 -0.05
99.37 -0.13 99.48 -0.02
99.36 -0.14 99.49 -0.01
99.27 -0.23 99.5 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:51 99.44 -0.06 30000 29.83
14:44 99.43 -0.07 159161 158.25
14:33 99.43 -0.07 340839 338.9
14:33 99.43 -0.07 500000 497.15
13:35 99.43 -0.07 34310 34.11
12:32 99.43 -0.07 94651 94.11
11:40 99.43 -0.07 30000 29.83
11:40 99.43 -0.07 200 0.2
11:34 99.44 -0.06 522000 519.08
11:34 99.44 -0.06 30000 29.83
11:34 99.44 -0.06 500000 497.2
11:10 99.44 -0.06 426833 424.44
11:03 99.44 -0.06 73167 72.76
10:24 99.45 -0.05 155717 154.86
10:24 99.44 -0.06 61478 61.13
10:01 99.44 -0.06 197081 195.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 99.5 0.11 3413
23/05/2017 99.39 -0.01 1094
22/05/2017 99.4 0 14569
21/05/2017 99.4 0.01 15852
18/05/2017 99.43 -0.04 2356
17/05/2017 99.47 0.03 2988
16/05/2017 99.44 0.01 32602
15/05/2017 99.43 -0.02 10066
14/05/2017 99.45 0.04 17407
11/05/2017 99.41 0.01 50869
10/05/2017 99.4 0.05 1100
09/05/2017 99.35 0 72078
08/05/2017 99.35 0.03 77962
07/05/2017 99.32 0 25373
04/05/2017 99.32 -0.01 4860
03/05/2017 99.33 0 53531
30/04/2017 99.33 0.03 24896
27/04/2017 99.3 0.07 3173
26/04/2017 99.23 0 127410