נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.23
שער פתיחה 99.23 0
שער ממוצע 99.22 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8022.06
מחזור ע.נ. 8145298
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 11141.98
הון רשום למסחר 11228440001
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.32
תשואה לפדיון נטו 0.29
פארי ברוטו 100.01
פארי נטו 100.01
מח"מ ברוטו 4.66
מח"מ נטו 4.67
מקדם תשואה 0.21
זמן לפדיון סופי 4.68
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 0.04 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
99.21 -0.02 99.23 0
99.2 -0.03 99.24 0.01
99.16 -0.07 99.25 0.02
99.15 -0.08 99.26 0.03
99.01 -0.22 99.27 0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:20 99.23 0 30000 29.77
10:13 99.21 -0.02 533500 529.29
10:13 99.21 -0.02 2581798 2561.4
10:12 99.22 -0.01 1000000 992.2
10:02 99.22 -0.01 4000000 3968.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 99.23 -0.01 57047
26/03/2017 99.24 0.01 6737
23/03/2017 99.23 -0.01 4379
22/03/2017 99.24 -0.02 2355
21/03/2017 99.26 0.02 2836
20/03/2017 99.24 0.01 5900
19/03/2017 99.23 0.02 9874
16/03/2017 99.21 -0.01 11662
15/03/2017 99.22 0.03 21086
14/03/2017 99.19 -0.05 1752
13/03/2017 99.24 0.01 9667
09/03/2017 99.23 0.02 3633
08/03/2017 99.21 -0.01 7798
07/03/2017 99.22 0.02 3279
06/03/2017 99.2 0 25617
05/03/2017 99.2 -0.02 3747
02/03/2017 99.22 0.03 14605
01/03/2017 99.19 0.05 15296