נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.59
שער פתיחה 106.58 -0.01
שער ממוצע 106.62 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 41.37
מחזור ע.נ. 8820
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 21.32
הון רשום למסחר 20000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
23/07/2018 01/08/2018 4 15
21/01/2019 01/02/2019 4 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.63 0.04 106.84 0.23
106.61 0.02
105 -1.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 886.18 הכנסות 386.61
נכסים שוטפים 757.82 רווח גולמי 61.74
נכסים בלתי שוטפים 128.36 רווח תפעולי 44.28
הון עצמי 188.93 רווח לפני מס 33.09
התחייבות שוטפות 493.89 רווח נקי 26.09
התחייבויות בלתי שוטפות 203.36 רווח למניה 1.44
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.61 0.02 0 0
17:24 106.62 0.03 6154 6.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בטליון יזמות 11.13 23.53
רובגיל עדי 10.06 21.26
הפניקס-משתתפות 9.94 21.01
הפניקס ק.גמל 8.51 17.99
הראל ק.גמל 8.34 17.64
הראל משתתפות 8.34 17.64
פייגלין תהילה 8.22 17.38
פייגלין חיים 5.38 11.37
בן אברהם אבי 4.85 10.25
ילין ק.גמל 4.64 9.81
בן אברהם רן 4.6 9.73
צ.מ.ח. תשתית 2.65 5.6
ילין ק.נאמ 2.21 4.67
שרון שלמה 1.78 3.77
הפניקס 0.94 1.99
הראל השקעות 0.66 1.4
אקסלנס ת.סל 0.37 0.78
הראל ת.סל 0.15 0.32
הראל ק.נאמ 0.01 0.02
פייגלין גילי 0.01 0.02
פייגלין מזוריק אורית 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 106.61 0.02 9
21/02/2018 106.59 -0.01 35
20/02/2018 106.6 -0.04 1
19/02/2018 106.64 0 0
18/02/2018 106.64 0 0
15/02/2018 106.64 0.03 11
14/02/2018 106.61 0.53 38
13/02/2018 106.05 0 7
12/02/2018 106.05 0 0
11/02/2018 106.05 0.02 97
08/02/2018 106.03 0 0
07/02/2018 106.03 0 6
06/02/2018 106.03 -0.35 1
05/02/2018 106.4 -0.33 3
04/02/2018 106.75 -0.02 271
01/02/2018 106.77 -0.15 71
31/01/2018 106.93 0.16 439
30/01/2018 106.76 0.25 172
29/01/2018 106.49 0.23 24
28/01/2018 106.25 0.05 18
25/01/2018 106.2 0.66 8
24/01/2018 105.5 0 0