נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.43
שער פתיחה 111.43 0
שער ממוצע 111.43 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1155.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 318.42
הון רשום למסחר 285760000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/11/2017 26/11/2017 10.55 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7822.19 הכנסות 333.63
נכסים שוטפים 779.86 רווח גולמי 138.08
נכסים בלתי שוטפים 7042.32 רווח תפעולי 276.3
הון עצמי 3149.94 רווח לפני מס 79.24
התחייבות שוטפות 373.27 רווח נקי 77
התחייבויות בלתי שוטפות 4298.98 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 111.43 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 111.43 0 0
21/11/2017 111.43 0 0
20/11/2017 111.43 0 0
19/11/2017 111.43 0 0
16/11/2017 111.43 0 0
15/11/2017 111.43 0 0
14/11/2017 111.43 0 0
13/11/2017 111.43 0 0
12/11/2017 111.43 0 0
09/11/2017 111.43 0.01 11712
08/11/2017 111.42 0.23 1863
07/11/2017 111.16 -0.01 3957
06/11/2017 111.17 -0.03 896
05/11/2017 111.2 0.07 835
02/11/2017 111.12 0.02 5755
01/11/2017 111.1 0.08 7713
31/10/2017 111.01 0.09 3596
30/10/2017 110.91 0.02 8085
29/10/2017 110.89 0.24 22566
26/10/2017 110.62 -0.25 1199
25/10/2017 110.9 0.41 5578
24/10/2017 110.45 0.05 999