נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.21
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 18.45
הון רשום למסחר 17875000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 2.3 72.73 25
19/04/2018 30/04/2018 2.3 25
21/10/2018 31/10/2018 2.3 27.27 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 308.12 הכנסות 63.79
נכסים שוטפים 141.29 רווח גולמי 19.38
נכסים בלתי שוטפים 166.82 רווח תפעולי 6.33
הון עצמי 129.61 רווח לפני מס 5.42
התחייבות שוטפות 125.19 רווח נקי 4.14
התחייבויות בלתי שוטפות 53.32 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנט אברהם והילה 55.12 109.95
לקס שלום 9.77 19.48
מור ק.נאמנות 6.86 13.69
ילין ק.נאמ 3.87 7.73
ברנט פסח 3.01 6.01
ילין ק.גמל 2.03 4.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 103.21 -0.07 216
21/08/2017 103.28 0.08 26
20/08/2017 103.2 0 0
17/08/2017 103.2 0 0
16/08/2017 103.2 0 0
15/08/2017 103.2 0.09 10
14/08/2017 103.11 -0.07 34
13/08/2017 103.18 0.02 10
10/08/2017 103.16 0 0
09/08/2017 103.16 0 0
08/08/2017 103.16 0 0
07/08/2017 103.16 0 0
06/08/2017 103.16 0 0
03/08/2017 103.16 0 0
02/08/2017 103.16 0 10
31/07/2017 103.16 -0.03 0
30/07/2017 103.19 -0.19 43
27/07/2017 103.39 0.05 234
26/07/2017 103.34 0 0
25/07/2017 103.34 0 0
24/07/2017 103.34 0.04 16